Ohita navigaatio

6.5.2008

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Moninaisuuspäivän konferenssi 20.5.2008

Moninaisuuspäivä Tampere-talolla 20.5.2008

Konferenssi on osa EU Progress- ohjelman rahoittamaa syrjinnän vastaista tiedotuskampanjaa Yhdenvertaisuus Etusijalle, jota toteuttavat sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusvoimat, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Romaniasiain neuvottelukunta, Saamelaiskäräjät, Suomen Islam seurakunta (tataariyhteisö), SETA ry, Allianssi ry sekä Vammaisfoorumi ry.

Moninaisuuspäivän päämääränä on tehdä näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan monimuotoisuutta sekä käydä keskustelua yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumisesta kaikille. Konferenssin tämän vuoden aiheiksi on valittu Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 aikana esille nousseet neljä teemaa, jotka ovat

1. Oikeudet
Miten perusoikeudet toteutuvat käytännössä? Ovatko eri väestöryhmät tietoisia oikeudestaan syrjimättömään kohteluun? Miten ja kenelle tulisi jakaa tietoa lainsäädännön velvoittavuudesta? Kenen tulisi huolehtia tiedon jakamisesta? Onko ihmisillä varaa ajaa omia oikeuksiaan tuomioistuimissa?

2. Edustus ja vaikuttaminen
Miten eri väestöryhmät ovat edustettuina valtakunnallisissa ja paikallisissa päätöksentekoelimissä? Millaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia paikallisilla, eri ryhmiä koskevilla toimielimillä kuten vammaisia, maahanmuuttajia ja romaneja edustavilla työryhmillä tai neuvostoilla on? Miten vaikuttamismahdollisuuksia käytetään eri ryhmissä?

3. Tunnustaminen
Miten taide ja kulttuuri heijastavat monimuotoisuutta Suomessa? Miten taideinstituutiot ottavat huomioon erilaiset asiakasryhmät? Mitä keinoja ne käyttävät parantaakseen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta? Miten eri vähemmistöt näkyvät taiteen tuottajina ja kuluttajina?

4. Kunnioitus ja arvostus
Miten liikunta voi lisätä eri väestöryhmien välistä yhteistyötä ja keskinäistä kunnioitusta? Millaisia kokemuksia urheiluseuroilla on monimuotoisuuden hyväksymisestä? Kenelle kaikille hyvä seura kuuluu?

Konferenssiin odotetaan yli 200 osallistujaa, jotka edustavat järjestöjä, urheiluseuroja, eri viranomaistahoja, poliittisia päätöksentekijöitä, tutkijoita, kouluttajia, tiedotusvälineiden edustajia ja muita asiasta kiinnostuneita ryhmiä. Konferenssin yhteydessä järjestetään maanantaina 19.5. oheistapahtumana kyselytilaisuus Tampereen kaupunginvaltuuston ryhmille teemalla Järjestöt kysyvät päättäjiltä kello 18-20 Linkosuon kahvilassa (Näsilinnankatu 26).

Konferenssiin voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella internetsivulla http://www.yhdenvertaisuus.fi/suomi/tapahtumia/moninaisuuspaiva_08/
tai sähköpostitse osoitteeseen yhdenvertaisuus@intermin.fi 8. toukokuuta mennessä.

Liitteenä on luonnos konferenssiohjelmaksi.

Tervetuloa!

Projektin johtoryhmä

 


KONFERENSSIOHJELMA 20.5.2008
Puheenjohtaja: Hyvän tahdon lähettiläs Risto Laakkonen
Raportoija: Elina Ekholm, Ennora
Paikka: Tampere-talo, Pieni Sali

8:30 Rekisteröityminen ja aamukahvi

9:30 Konferenssin avaus
Pormestari Timo P. Nieminen, Tampereen kaupunki

10:00 Yhdenvertaisuus ja kansainvälisten konfliktien ratkaisu
Kansanedustaja Pekka Haavisto

10:45 Euroopan unionin syrjimättömyyspolitiikka ja Euroopan perusoikeusvirasto
Pia Tirronen, Euroopan unionin perusoikeusvirasto

11:15 Itsekkyyden vai dialogin Eurooppa?
Kirkkoherra Hilkka Olkinuora, Tampereen ruotsinkielinen seurakunta

12:00-13:30 Lounastauko

13:30-15:30 Teemaseminaarit 1-4

Teemaseminaari 1: Oikeudet ja velvollisuudet
Puheenjohtaja: Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry
Raportoija: Pia Kiiski, Järvenpään Diak
Paikka: Pieni Sali

Puheenvuorot:
Syrjinnän vastaisen lainsäädännön kehittämistarpeet
Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää

Alkuperäiskansojen oikeudet meillä ja muualla
Jan Saijets, Saamelaiskäräjät

Lapsen oikeudet - hyväntekeväisyydestä sitovaksi velvoitteeksi
Pääsihteeri Pentti Kotoaro, Suomen Unicef

Teemaseminaari 2: Osallistuminen ja vaikuttaminen
Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski, ETNO
Raportoija: Ohjelmakoordinaattori Liisa Männistö, STM
Paikka: Sorsapuistosali

Puheenvuorot:
Valtakunnallinen vammaisneuvosto vammaisten ihmisoikeuksien kehittäjänä
Pääsihteeri Sari Loijas, VANE

 

Maahanmuuttajien edustus paikallistasolla
Puheenjohtaja Abdulkadir Hashi, Tampereen maahanmuuttajaneuvosto

Romaniasiain neuvottelukunnan merkitys vuosikymmenten saatossa
Varapuheenjohtaja Väinö Lindberg, RONK


Teemaseminaari 3: Tunnustaminen
Puheenjohtaja: Okan Daher, Suomen Islam seurakunta (tataariyhteisö)
Raportoija: Suunnittelija Krista Murto, SM
Paikka: Sonaatti 1 (-1 krs)

Puheenvuorot:
Kulttuuria kaikille - Kulttuurin ja taiteen saavutettavuus
Sari Salovaara, Valtion taidemuseo

Rajatonta taidetta -TARU -projektin kokemuksia
Tuomas Kylänpää, Lasipalatsin mediakeskus

Yhteisötaideprojekti Tampereella
Sirkku Hiltunen, Kulttuurikeskus UNIPOINT


Teemaseminaari 4: Kunnioitus ja arvostus
Puheenjohtaja: Suunnittelija Mikko Cortés Téllez , OPM

Raportoija: Elina Ekholm, Ennora
Paikka: Sonaatti 2 (-1 krs)

Puheenvuorot:
Yhdenvertaisuutta kentälle ja katsomoon
Harri Holli, Tampere United

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikuntakulttuurissa
Kirsti Laine, Urheiluseura H.O.T. ry.

Kunnioitus vammaisurheilussa
Projektipäällikkö Riikka Juntunen, Kaikille Avoin -ohjelma

15:30 Musiikkia: Pianisti Zsuzsa Horwath

16:00 Teemaseminaarien yhteenvedot
Raportoija Elina Ekholm, Ennora

16:30 Konferenssin päätös


Ilmoittautuminen: http://www.yhdenvertaisuus.fi/suomi/tapahtumia/moninaisuuspaiva_08/

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin