Ohita navigaatio

4.3.2008

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaari Turussa 17.-18.4.2008

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2008 Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Tavoitteena on saattaa yhteen kulttuuritaustoiltaan erilaisia kansalaisia ja saada heidät ymmärtämään toistensa ajatusmaailmaa.

Suomessa kulttuurienväliseen vuoropuheluun kannustetaan taiteen ja kulttuurin keinoin. Osana teemavuoden ohjelmaa Turussa järjestetään kaksipäiväinen, kulttuurista saavutettavuutta käsittelevä asiantuntijaseminaari 17.-18.4.2008. Tämä maksuton seminaari on suunnattu museo- ja opetusalan ammattilaisille ja kaikille muille kulttuurisesta saavutettavuudesta kiinnostuneille. Seminaarin tarkoituksena on jakaa tietoa, edesauttaa uusien toimijaverkostojen syntymistä, herättää keskustelua ja jakaa hyviä käytänteitä.

Kulttuurisen saavutettavuuden edistäminen ja avoimeen vuoropuheluun pyrkiminen nähdään tässä ajassa ja yhteiskunnassa tarpeelliseksi ilmiöksi, johon museot haluavat tarttua yhdessä. Seminaarissa käsitellään kulttuurisen saavutettavuuden haasteita ja mahdollisuuksia monista eri näkökulmista ja maantieteellisesti laajalta alueelta: mukana on esitelmöitsijöitä Iso-Britanniasta ja Ruotsista sekä ympäri Suomea aina Lappeenrannasta Inariin. Esitelmissä pohditaan mm. museoetiikkaa ja monikulttuurisuuden käsitettä museotyössä, seksuaalisten vähemmistöjen museosuhdetta, oman museon merkitystä kulttuuri- ja kielivähemmistöille sekä nuorten osallistumista virtuaaliyhteisöihin.

Seminaari toteutetaan yhteistyössä turkulaisten museoiden (Aboa Vetus & Ars Nova, Forum Marinum, Sibelius-museo, Turun Taidemuseo, Turun maakuntamuseo, Wäinö Aaltosen museo) kesken. Seminaarin ensimmäinen päivä järjestetään Forum Marinumissa (osa puheenvuoroista pidetään englanniksi tai ruotsiksi). Toisena päivänä paikkana on Sibelius-museo (puheenvuorot suomeksi tai ruotsiksi).

Torstaina 17.4. 2008 osana seminaarin ohjelmaa Aboa Vetus & Ars Nova -museossa järjestetään Klinikka, jossa esitelmöitsijät ottavat vastaan ennakkoon ilmoittautuneita osallistujia, jotka haluavat keskustella seminaarin luennoitsijoiden kanssa henkilökohtaisesti omista hankkeistaan ja suunnitelmistaan, saada neuvoja ja jakaa kokemuksiaan.

Hyvien käytänteiden kartuttamiseksi sekä mahdollisimman laajan kuvan saamiseksi kentällä tehtävästä työstä seminaariin osallistujia sekä muuta yleisöä pyydetään ilmoittamaan omia jo päättyneitä sekä käynnissä tai suunnitteilla olevia kulttuurisen saavutettavuuden projektejaan mukaan seminaariin. Jokaisesta projektista koostetaan vihkonen seminaarissa jaettavaksi ja tiedot projekteista sekä seminaarin puheenvuorot laitetaan myös teemavuoden verkkosivulle, jossa ne ovat kaikkien saatavilla.

HUOM! Seminaarin ilmoittautuminen alkaa tiistaina 4.3.2008 osoitteessa
http://www.vuoropuhelu.fi/index.php?option=com_artforms&formid=1view&id=22&Itemid=115

 

Lisätietoja seminaarista:

http://www.vuoropuhelu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=87


Seminaarin hankekoordinaattorina toimii Aboa Vetus & Ars Nova museon museolehtori Minna Hautio ja seminaarisihteerinä Laura Boxberg, joilta voi myös tiedustella lisätietoja seminaarista.
 
Yhteystiedot:
Minna Hautio, 0400-786053, minna.hautio@aboavetusarsnova.fi

Laura Boxberg, 040-5739961, laura.boxberg@aboavetusarsnova.fi 

 

Teemavuoden kansallinen verkkopalvelu ja lisätietoja teemavuodesta:
http://www.vuoropuhelu.fi

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin