Ohita navigaatio

Tillgänglighet till information

Når informationen effektivt ut till nya besöksgrupper?
Kommunicerar vi på alternativa sätt?

Tillgängligheten till informationen betyder att broschyrerna är visuellt och språkligt tydliga, att det finns nätsidor, att det ges information på olika språk, att det finns riktad reklam m.m. Tillgängligheten och framkomligheten till kulturtjänsten eller -objektet skall också rapporteras. En rullstolssymbol tillkännager t.ex. att det är fritt att röra sig.

Siirry sivun alkuun

 
Siirry sivun alkuun