Ohita navigaatio

Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Tällä sivulla voit lukea vaikuttamistyöstämme, esimerkiksi tekemistämme lausunnoista sekä hallitusohjelmatavoitteistamme.


Lausunnot ja kannanotot

Tässä osiossa on lausuntojamme ja kannaottojamme loppuvuodesta 2019 alkaen.

Lausunnot ja kannanotot 2020

Kulttuurihyvinvointipoolin lausunto sote-uudistuksesta. Kulttuuria kaikille -palvelu on yksi Kulttuurihyvinvointipoolin jäsenistä.


Kannanotto: Poikkeustilanteessa tarvitaan selkokielistä viestintää (Kehitysvammaliitto.fi). Selkokielen neuvottelukunta vaatii viranomaisille ja kunnille lisää resursseja selkokieliseen viestintään. Kulttuuria kaikille -palvelu on mukana Selkokielen neuvottelukunnassa.Tietokortit 2019

Keväällä 2019 hallitusohjelmaan tehtävillä valinnoilla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia paitsi kulttuuripolitiikkaan, myös yhdenvertaisuuden toteutumiseen taide- ja kulttuurikentällä Suomessa. Siksi on erittäin tärkeää, että vaaleissa ja uutta hallitusohjelmaa suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota moninaisuus-, saavutettavuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmiin.

On tärkeää huomioida taide- ja kulttuurikenttää koskevissa tavoitteissa, että taide- ja kulttuuripalvelut ovat kaikille yhdenvertaisesti saavutettavia ja että niiden sisällöt heijastavat yhteiskunnan moninaisuutta. On varmistettava, että polku taiteilijaksi sekä mahdollisuus työskennellä taide- ja kulttuurikentällä on yhdenvertaisesti avoin kaikille taustasta, äidinkielestä tai toimintakyvystä riippumatta.

Täältä löydät Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019–2023: 1) Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta, 2) Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta sekä 3) Kulttuuria kaikille Kaikukortilla.

Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta -tietokortti (2019)

Tietokortti sisältää toimenpiteitä, joilla edistää ulkomaalaissyntyisten ja -taustaisten taiteentekijöiden osallisuutta.

"Ulkomaalaissyntyisten ja -taustaisten taiteentekijöiden ura- ja työllistymismahdollisuudet on turvattava!"

Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta -tietokortti [PDF]
Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta -tietokortti [DOCX]

Ruotsiksi

Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta -tietokortti (ruotsiksi) [PDF]

Yhdenvertainen taiteilijapolku moninaisuuden näkökulmasta -tietokortti (ruotsiksi) [DOCX]

In English

The Equal Artistic Path from the Point of View of Diversity (in English) [PDF]

The Equal Artistic Path from the Point of View of Diversity (in English) [DOCX]


Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta -tietokortti (2019)


Tietokortti sisältää toimenpiteitä, joilla edistää vammaisten taiteentekijöiden osallisuutta.

"Vammaisten taiteentekijöiden ura- ja työllistymismahdollisuudet on turvattava!"

Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta -tietokortti [PDF]

Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta -tietokortti [DOCX]

Ruotsiksi

Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta -tietokortti (ruotsiksi) [PDF]

Yhdenvertainen taiteilijapolku saavutettavuuden näkökulmasta -tietokortti (ruotsiksi) [DOCX]


Kulttuuria kaikille Kaikukortilla -tietokortti (2019)


Kaikukortin tietokortti sisältää toimenpiteitä, joilla edistää tiukassa rahatilanteessa olevien ihmisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia kulttuurielämään ja harrastamiseen.

"Kaikukortti valtakunnalliseksi!"

Kulttuuria kaikille Kaikukortilla -tietokortti [PDF]

Kulttuuria kaikille Kaikukortilla -tietokortti [DOCX]

Ruotsiksi

Kulttuuria kaikille Kaikukortilla -tietokortti (ruotsiksi) [PDF]

Kulttuuria kaikille Kaikukortilla -tietokortti (ruotsiksi) [DOCX]


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin