Ohita navigaatio

Symboleja viestintään

Symboli tarkoittaa tunnuskuvaa tai merkkiä, jonka tehtävä on tukea viestintää. Tällaisia merkkejä on esimerkiksi opasteissa, internetsivuilla ja esitteissä.

Saavutettavuuteen liittyvät omat symbolit, joita käytetään eri puolilla maailmaa. Jokainen symboli lupaa yleisölle tiettyjä asioita. Symbolien käyttämiseen on säännöt, joita järjestäjien kannattaa noudattaa. Silloin yleisö voi luottaa siihen, että kulttuuritoiminta on saavutettavaa. Symboleista näkee nopeasti, millaisia erityisryhmiä toiminnan järjestäjät ovat ottaneet huomioon. Kulttuuria kaikille -palvelun yleiskielisillä sivuilla on kerrottu tarkemmin symboleista, jotka liittyvät saavutettavuuteen.

Voit myös kopioida symboleja omaan käyttöön yleiskielisiltä sivuilta.

Tällä sivulla kerrotaan vain selkokielen tunnuksesta eli selkologosta.


Selkologo

Selkologo on yksi symboli, joka kertoo saavutettavuudesta. Selkologo tarkoittaa, että esitteen, internetsivun tai muun materiaalin kieli on helpompaa kuin yleiskieli. Selkojulkaisut tunnistaa selkologosta.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus myöntää selkologon esitteille ja lehdille, jos niiden kieli on tarpeeksi helppoa. Selkokeskus tarkistaa aina lehden tai esitteen kielen, ennen kuin se myöntää selkologon.

Lisätietoa selkologosta voit lukea Selkokeskuksen yleiskielisiltä sivuilta.

Myös internetsivut voivat saada selkologon. Selkokeskus tarkistaa, että internetsivujen kieli on tarpeeksi helppoa. Lisäksi Papunet-verkkopalvelu tarkistaa että internetsivut ovat muuten saavutettavat. Selkokeskus myöntää selkologon internetsivuille yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa.

Lisätietoa internetsivujen arvioinnista voit lukea Papunet-verkkopalvelun yleiskielisiltä sivuilta.

 
Siirry sivun alkuun