Ohita navigaatio

Mitä on saavutettavuus?

Kulttuuritoiminta on saavutettavaa, kun se palvelee erilaisia ihmisiä ja yleisöjä hyvin. Silloin kaikkien ihmisten on helppo osallistua toimintaan. He löytävät helposti siitä tietoa, esimerkiksi selkokielellä. Ihmisten on myös helppo liikkua, nähdä ja kuulla, kun he osallistuvat kulttuuritoimintaan. Saavutettavassa kulttuuritoiminnassa järjestäjät ottavat huomioon jokaisen vieraan omat tavat toimia.

Päätökset ja asenteet

Kulttuuritoimintaa järjestävät erilaiset kulttuurilaitokset, yhteisöt, yksityiset henkilöt ja yritykset. Järjestäjien täytyy miettiä, miten saavutettavuus näkyy päätöksissä, jotka koskevat toimintaa. Onko saavutettavuus tavoite, joka on kirjoitettu ylös esimerkiksi yrityksen toimintasuunnitelmaan?

Asenteet ovat tärkeä osa saavutettavuutta. Järjestäjät voivat miettiä, ovatko myös uudet yleisöt tervetulleita mukaan kulttuuritoimintaan. Voivatko työntekijät saada koulutusta, joka auttaa toimimaan erilaisten yleisöjen kanssa? Kaikenlaiset ihmiset haluavat osallistua kulttuuritoimintaan. Etsivätkö järjestäjät itse uusia yleisöjä, joita toiminta voi kiinnostaa?

Toiminnasta kertominen

Järjestäjien täytyy miettiä, missä ja miten kulttuuritoiminnasta kerrotaan. Löytyykö tietoa kulttuuritoiminnasta helposti? On myös hyvä jos järjestäjät kertovat, että onko heidän toimintansa saavutettavaa erilaisille ihmisille. Tietoa voi olla monilla kielillä ja myös selkokielellä. Jos kulttuuritoiminnalla on internetsivut, on tärkeää, että myös ne ovat saavutettavat. Järjestäjien pitää varmistaa, että esimerkiksi näkövammaiset voivat käyttää internetsivuja.

Lisää tietoa symboleista voit lukea Kulttuuria kaikille -palvelun yleiskielisiltä sivuilta.

Tietoa kaikille

Kulttuuritapahtumassa on usein esillä tietoa esimerkiksi taiteilijasta tai teoksista. Tällaista tietoa voi olla vaikkapa esitteissä. Toiminnan järjestäjien täytyy miettiä myös tätä tietoa saavutettavuuden kannalta. Tarjoavatko kulttuuritoiminnan järjestäjät tarpeeksi taustatietoa ihmisille, jotka tutustuvat nyt uuteen aiheeseen? Miten järjestäjät ovat ottaneet huomioon erilaiset tavat oppia?

On tärkeää, että järjestäjät kertovat tarpeeksi paljon näyttelyn tai esityksen taustasta. Tiedon avulla yleisö saa paremman kuvan koko aiheesta. Yleisö voi ymmärtää näyttelyä paremmin, jos ihmiset saavat esimerkiksi koskettaa taideteoksia. Kulttuuritapahtuma voi olla myös työpaja, jossa yleisö pääsee itse tekemään taidetta.

Selkokieli auttaa monia ymmärtämään paremmin, mistä kulttuuritoiminnassa on kyse. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaista tietoa toiminnasta. On tärkeää, että järjestäjät antavat tietoa tarpeeksi jokaiselle.

Hinnat ja alennukset

Usein ihmisten täytyy maksaa pääsymaksu, että he voivat osallistua kulttuuritoimintaan. Saavutettavuus on myös sitä, että kaikilla ihmisillä on rahaa osallistua toimintaan. Hinnastossa voi olla eri hinta erilaisille yleisöille. Esimerkiksi eläkeläiset ja opiskelijat maksavat usein pienemmän pääsymaksun kuin muut. Lisäksi kulttuuritoiminnassa voi olla päiviä, jolloin sisäänpääsy maksaa vähemmän tai on ilmainen.

Jotkut osallistujat voivat tarvita avustajia ja oppaita. Kulttuuritoiminta voi olla avustajille ilmaista, koska he ovat mukana auttamassa henkilöä, joka muuten ei voisi osallistua. Kulttuuritoiminnan järjestäjät voivat myös tarjota ilmaiseksi opastuspalveluja erityisryhmille.

Liikkuminen erilaisten apuvälineiden kanssa

Tärkeä osa saavutettavuutta se, miten kulttuuritapahtumaan pääsee ja miten siellä voi liikkua. Saavutettavassa kulttuuritapahtumassa liikkuminen on helppoa. Toiminnan järjestäjien täytyy ottaa huomioon ihmiset, joilla on liikuntarajoitteita. Saavutettavassa kulttuuritapahtumassa ei ole kovin paljon portaita, koska ne ovat ongelma ihmisille, jotka käyttävät esimerkiksi kävelykeppiä tai pyörätuolia.

On tärkeää, että esimerkiksi hissit ja WC-tilat ovat tarpeeksi suuret, niin että niihin pääsee hyvin myös pyörätuolilla. Myös katsomossa on oltava riittävästi paikkoja pyörätuoleille.

Järjestäjät voivat kiinnittää huomiota myös kulttuuritoiminnan hyvään ääniympäristöön ja hyvään valaistukseen.

Usein pienet muutokset riittävät parantamaan saavutettavuutta. Esimerkiksi kynnykset voidaan poistaa, jolloin pyörätuolilla on helpompi liikkua. Isommat muutokset kannattaa tehdä samaan aikaan muun korjaustyön kanssa. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi uusi, isompi hissi ja automaattiovet. Vaikka rakennuksella on historiallista arvoa, rakennukseen voi silti tehdä muutostyötä, että saavutettavuus paranee.

Jos järjestäjät eivät voi tarjota kaikille mahdollisuutta liikkua tilassa vapaasti, järjestäjien täytyy miettiä, miten ihmiset voivat muuten viihtyä ja tuntea olonsa tervetulleiksi.

Kulttuuria kaikille aisteille

Kaikille kävijöille on iloa siitä, jos kulttuuritoiminnassa voi käyttää monia aisteja. Yleisö voi esimerkiksi päästä koskemaan taideteoksia tai tutustumaan teatterin näyttämöön ennen näytelmän alkua. Tieto menee perille parhaiten, kun sitä on tarjolla monille aisteille, esimerkiksi näköaistille ja kuuloaistille. Selkeät ja isot opasteet auttavat kaikkia ihmisiä, jotka osallistuvat kulttuuritoimintaan.

Järjestäjät voivat miettiä, miten esimerkiksi näkövammaiset ja kuulovammaiset ihmiset voivat osallistua toimintaan. Voiko paikassa liikkua hyvin, jos ei näe tai kuule? Onko näkövammaisten ja kuulovammaisten mahdollista nauttia kulttuuritoiminnasta? Paikassa voi olla myös oppaita, jotka viittovat tai kuvailevat yleisölle kulttuuritoimintaa. Lisäksi siellä voi olla esimerkiksi selkokielinen ääniopas.

Kulttuurinen ja sosiaalinen saavutettavuus

Monikulttuurisuus on tärkeä osa saavutettavuutta. Kun kulttuuritoiminnan järjestäjät suunnittelevat toimintaa, he voivat miettiä aiheiden valintaa saavutettavuuden kautta. Tärkeä kysymys on, kenelle toiminta tehdään. Erilaiset ihmiset ovat kiinnostuneita eri asioista.

Järjestäjät voivat miettiä, otetaanko erityisryhmät ja vähemmistöt riittävästi huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuuritoimintaa voidaan järjestää yhdessä eritaustaisten ihmisten kanssa.

Monikulttuurisuus voi näkyä myös siinä, että kulttuuritoiminnan työntekijöillä on erilaisia taustoja.

 
Siirry sivun alkuun