Ohita navigaatio

Moninaisuus

Moninaisuus tarkoittaa sitä,
että erilaiset ihmiset kunnioittavat toisiaan,
ja että ihmisten välinen ilmapiiri
on turvallinen ja myönteinen.
Kaikki erityisryhmät ja vähemmistöt
ovat osa moninaista yhteiskuntaa.
Moninaisessa yhteiskunnassa
sekä yksilöt että ryhmät
kunnioittavat toistensa erilaisuutta.

Erilaisuus voi näkyä esimerkiksi näissä asioissa:
• sukupuoli
• seksuaalisuus
• työ, ammatti ja taloudellinen tilanne
• ikä
• fyysiset ominaisuudet
• vammaisuus
• ulkonäkö
• uskonto
• kieli
• kulttuurierot
• etniset piirteet
• poliittiset näkemykset
• erilaiset ideologiat ja vakaumukset.

Taiteessa ja kulttuurissa moninaisuus näkyy siinä,
miten erityisryhmien ja vähemmistöjen oma kulttuuri
otetaan huomioon silloin,
kun tarjotaan tai ostetaan palveluja,
hankitaan esineitä, tallennetaan tietoja
ja kirjoitetaan asioita muistiin.
On tärkeää, että erilaisten ihmisten
kiinnostuksen kohteet ja kokemukset huomioidaan.
On tärkeää, että taide ja kulttuuri tarjoavat
jokaiselle asioita, jotka tuntuvat omilta.
Myös se on tärkeää, että erilaiset
kokemukset ja vähemmistökulttuurit
pääsevät esille taiteessa ja kulttuurissa.

Kulttuuria kaikille -palvelu haluaa rakentaa yhteiskuntaa,
jossa kaikki voivat osallistua monipuoliseen kulttuurielämään.
Me tarjoamme tietoa, koulutusta ja työkaluja siihen,
että ihmiset tunnistaisivat moninaisuutta
ja tiedostaisivat erilaisia asenteita.
Jos haluat lukea lisää moninaisuudesta,
löydät tietoa yleiskielisiltä verkkosivuiltamme kohdasta Moninaisuus.
Yhteystietomme ovat selkokielisillä verkkosivuillamme kohdassa Yhteystiedot.

 

Siirry sivun alkuun