Ohita navigaatio

Kontaktuppgifter


Postadress

Kultur för alla
Tallbergsgatan 1 / 48
00180 Helsingfors

Besöksadress

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, innegården, D-trappan, 5. våningen (dörren finns i hissaulan).

Servicen Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor r.f.

Tillgänglighet

Vårt kontors tillgänglighet.

Webbsidornas tillgänglighetsutlåtande (på finska).


Ge respons om våra webbsidors tillgänglighet.

Personal

Miikka Eerola.
ICT-assistent

Miikka Eerola 
miikka.eerola(a)cultureforall.fi

 • Projektet Kaikukortti kaikuu
 • Kaikukorttis webbplats


Mira Haataja Specialist och vik. projektledare

Mira Haataja
mira.haataja (a) cultureforall.fi
tel. +358 40 2136 339
 • Projektet Kaikukortti kaikuu

Maija Karhunen.Projektkoordinator

Maija Karhunen
maija.karhunen (a) cultureforall.fi
tel. +358 (0)40 188 3538


Aura Linnapuomi

Tf. Verksamhetsledare

Aura Linnapuomi

aura.linnapuomi (a) cultureforall.fi
tel. +358 (0)40 931 0576

 • Leder och utvecklar verksamheten
 • Tillgänglighet
 • KaikukorttiICT-planerare

Seppo Mallenius
seppo.mallenius (a) cultureforall.fi
Tel: +358 (0)40 554 4321

Projektet Kaikukortti kaikuu

Rita Paqvalén

Verksamhetsledare
Srivledig till 31.8.2020 

Rita Paqvalén

rita.paqvalen (a) cultureforall.fi
tel. +358 (0)40 674 3528

 • Leder och utvecklar verksamheten
 • Mångfaldsfrågor, speciellt gällande sexuella och könsminoriteter

Marjo RasinkangasStädare/Kontorshjälp

Marjo Rasinkangas
Outi Salonlahti Tillgänglighetsspecialist och projektkoordinator


Outi Salonlahti

outi.salonlahti (a) cultureforall.fi
tel. + 358 (0)40 963 9908


 • Tillgänglighet
 • E-postilista
 • Webbsidor
 • Respons om webbsidornas tillgänglighet
 • Projektet Kaikukortti kaikuuSari Salovaara och assistenthund Lenni Specialsakkunnig

Sari Salovaara

sari.salovaara (a) cultureforall.fi
tel. +358 (0) 40 931 3958

 • Tillgänglighet och kartläggningar
 • Jämställdhets- och mångfaldsplaner
 • Jämlikhet och likabehandling i konstfältet för människor med funktionsvariationer 

Kabelfabriken

Du hittar Kultur för alla på Kabelfabriken, som ligger i
Gräsviken i Helsingfors.

Kontoret finns i D-trappan. Den tillgängliga hissen hittas på vänstra sidan om D-trappans ingång.
 
Siirry sivun alkuun

Följ oss på Facebook!

Kultur för allas Facebook-sidan


område fritt från diskriminering.

Vårt kontor är ett område fritt från diskriminering.