Ohita navigaatio

Program och strategier

Lika tillgång till konst och kultur

Undervisningsministeriet i Finland tillsatte Kommissionen för handikappade och kultur för åren 2003 - 2005. Kommissionens uppgift var att fungera som ministeriets sakkunnigorgan i frågor som har att göra med tillgång till kulturverksamhet och kultur för handikappade. "Lika tillgång till konst och kultur" är en sammandrag av publikationen där komissionen strävade efter att ge så konkreta och praktiska anvisningar som möjligt för att förbättra kulturbudets tillgänglighet.

Lika tillgång till konst och kultur [DOC]
Lika tillgång till konst och kultur [PDF]

 

Deltaking for alle

Hordaland fylkeskommunes rapport "Deltaking for alle; universell utforming; fylkesdelplan for funksjonshemma 2006 - 2009; framlegg til politisk handsaming". En god rapport som kan være grunnlag for flere typer planlegging.

Deltaking for alle (PDF, länk till hordaland.no)

 
Siirry sivun alkuun

För fler publikationer (på finska) se också den finska sidan.


Kultur för alla med Kaikukortti

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka likvärdiga möjligheter till deltagande i kulturlivet och til hobbyer för mindre bemedlade kan främjas.

"Kaikukortti till en god praxis i hela Finland!"

Kultur för alla med Kaikukortti [PDF]Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig

Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka funktionsnedsatta konstnärers deltagande kan främjas.

"Möjligheter till karriär och sysslesättning för funktionsnedsatta konstnärer och konstaktörer skall tryggas!"

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [PDF]

Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig [DOCX]