Ohita navigaatio

Juvssahahttivuohta

Juvssahahtti kulturbirrasis máŋggalágan olmmošjoavkkut váldojuvvojit vuhtii. Buohkain lea vejolašvuohta oasálastit ja oažžut vásáhusaid. Álkes ja easttahis dieđu oažžun, lihkadeapmi, oaidnin, gullan ja gulahallan lasihit juvssahahttivuođa. Ovttaskas dárbbut leat váldon vuhtii.

Juvssahahttivuohta vuolgá ovttaskas olbmo dárbbuin, mii lasiha buohkaid vejolašvuođaid oasálastit. Ovdamearkka dihtii čielga galbbat leat ávkkálaččat buohkaide dego maid viidddes ja bures čuvgejuvvon johtolagat. Stuorra oassi olbmuin olgguštuvvo, jus oasálastima eastagat eai váldojuvvo eret. 

Juvssahahttivuođa ollislaš kártemis váldojuvvo vuhtii gulahallama juvssahahttivuohta, dego mo sierra gielat geavahuvvojit gulahallamis. Hattiid juvssahahttivuhtii fas sáhttá váikkuhit sisabeassanhattiid ceahkkálastimiin. Sosiála ja kultuvrralaš juvssahahttivuohta laktása ee. dasa, mo váldit vuhtii iešguđetlágan kulturduogážiid ja vuollekultuvrraid váikkuhusa fálaldaga beroštahttivuhtii. Birrasa juvssahahttivuohta oaivvilda ee. viiddes ja tráhppáhis johtolagaid. Juvssahahttivuohta áiccaid dásis oaivvilda vejolašvuođa oažžut dieđu iešguđet áiccaid bokte, ja dieđuid guoski juvssahahttivuohta fas dan, ahte fállat duogášdieđuid, mat álkidahttet ođđa áššiid oahppama. Buot dáidda juvssahahttivuođa dásiide sáhttá váikkuhit miellaguottuid čađačuovgilvuođa lasihettiin ja mearrádusdahkamiid bokte. Juvssahahttivuođa birra muitaluvvo lasi dáid neahttasiidduid suomagielat oasis Saavutettavuus -> Mitä on saavutettavuus?

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin