Ohita navigaatio

3.10.2018

Webbtillgänglighetsdagarna i november

En webbplats är tillgänglig om så många personer som möjligt kan använda den så enkelt som möjligt. I och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv kommer kraven på tillgängliga webbplatser att gälla hela den offentliga sektorn. Direktivet innebär i praktiken att alla offentliga aktörer inom en övergångsperiod ska ha webbplatser som uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetsstandarden WCAG.

Enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska alla ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. I Finland är en nationell lag om tillhandahållande av digitala tjänster under beredning och avsedd att träda i kraft i slutet av 2018. En regeringsproposition (RP 60/2018) om detta har lämnats till riksdagen. I propositionen har det bestämts att Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som har ansvar för att informera om tillgänglighetskraven och övervaka att de följs.

I november kommer regionförvaltningsverket att ordna utbildningar om webbtillgänglighet där vi presenterar huvuddragen i den nya lagstiftningen och kraven i direktivet. Utbildningarna är gratis. 

Datum för webbtillgänglighetsdagarna:

Måndag 5.11 kl. 12 - 16, Tammerfors

Tisdag 6.11 kl. 9 - 13, Kuopio

Måndag 12.11 kl. 12 - 16, Åbo

Tisdag 13.11 kl. 9 - 13, Vasa 

Onsdag 21.11 kl. 12 - 16, Uleåborg

Torsdag 22.11 kl. 9 - 13, Rovaniemi

Onsdag 28.11 kl. 9 - 13, Helsingfors, Böle

En separat webbtillgänglighetsdag på svenska kommer att ordnas i Helsingfors. Datum meddelas inom kort på Regionförvaltningsverkets sidor.

Mera information och anmälan på regionförvaltningsverkets sidor.


 
 
Siirry sivun alkuun