Ohita navigaatio

13.6.2019

Undersökning om kulturell mångfald och interkulturell dialog i konst- och kulturorganisationer i Finland. Förlängd svarstid.

Vi ber dig att fylla i enkäten senast onsdag 19.6.2019, kl 16.00

Delta i undersökningen om kulturell mångfald och interkulturell dialog i konst- och kulturorganisationer i Finland. Din expertis är ovärderlig för vår forskning. Undersökningen riktar sig till verksamhetsledare eller tjänstemän i en liknande ställning för konst och kulturorganisationer som får offentligt stöd i Finland.

Att delta i undersökningen tar cirka 20 minuter.

Vi ber dig att fylla i enkäten senast onsdag 19.6.2019, kl 16.00

LÄNK TILL UNDERSÖKNINGEN: https://my.surveypal.com/Undersokning---kulturell-mangfald-och-interkulturell-dialog

Genom att svara på frågorna hjälper du oss att utveckla politikrekommendationer riktade till olika intressenter, bl.a. beslutsfattare och medarbetare inom konst och kultur, för att främja jämställdhet och social jämlikhet i Finland. Resultaten av detta forskningsprojekt kommer att publiceras under hösten 2019 (mer information om lanseringen av politikrekommendationerna kommer att skickas till din organisation).

I forskningsgruppen ingår MA Sadjad Shokoohi (CERADA, Konstuniversitetet i Helsingfors) och chefen för forskningscentret dr Kai Lehikoinen (CERADA, Konstuniversitetet i Helsingfors).

Det är helt frivilligt att delta i denna undersökning. Du kan också välja att avstå från att svara på en specifik fråga. Om du väljer att delta kan du när som helst avbryta ditt deltagande. I så fall kommer dina svar inte att ingå i datan.

All information som erhålls i samband med denna undersökning och som kan användas för att identifiera dig kommer att förbli konfidentiell och kommer endast att avslöjas med ditt tillåtande. Du kommer att förbli anonym, och varken yrkesuppgifter eller organisationsnamn kommer att ingå i publikationerna som baseras på denna undersökning.

Denna undersökning ingår i forskningsinitiativet ArtsEqual* i samarbete med Cupore** och servicen Kultur för alla***. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka konst- och kulturorganisationernas roll när det gäller att främja mångfald, inkludering och interkulturell dialog i Finland. Projektet stöds av Finlands Akademis råd för strategisk forskning enligt anslag nr 293199/2015 och forskningscentrum för konstfostran CERADA på Konstuniversitetet.

Om du har några frågor om forskningen eller önskar en kopia av detta samtyckesbrev är du välkommen att kontakta forskarna (se e-postadresser nedan).

LÄNK TILL UNDERSÖKNINGEN: https://my.surveypal.com/Undersokning---kulturell-mangfald-och-interkulturell-dialog

Tack på förhand för ditt deltagande!

Sadjad Shokoohi, Forskningsassistent,

sadjad.shokoohi(at)uniarts.fi

Kai Lehikoinen, Chef för forskningscentret, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi

CERADA, Konstuniversitetet i Helsingfors   

* Forskningsinitiativet ArtsEqual, som koordineras av Konstuniversitetet, undersöker konsten som en offentlig tjänst med jämlikhet som utgångspunkt och undersöker hur konsten kan klara samhällets utmaningar på 2020-talet. (www.artsequal.fi)

** Cupore är ett center för kulturell politikforskning som underhålls av Stiftelsen för kulturpolitisk forskning. (www.cupore.fi)

*** Servicen Kultur för alla verkar nationellt inom konst- och kulturområdet. Dess mål är att erbjuda information och support till kulturverksamheter angående frågor som är kopplade till tillgänglighet och mångfald. (www.kulttuuriakaikille.fi)

 

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin