Ohita navigaatio

29.3.2019

Regionförvaltningsverket: Tillgången till kommunernas kulturella tjänster är bäst i städerna

År 2017 erbjöd nästan alla kommuner musikverksamhet, föreställningar i scenisk konst och kulturella evenemang. Kommunerna beaktade emellertid tillgången och åtkomligheten till sina kulturella tjänster på väldigt olika sätt. I urbana kommuner finns bättre resurser och möjligheter att beakta dessa frågor.

Med tillgången till kulturella tjänster avses hur mycket och vilka slag av kulturella tjänster som erbjuds i kommunen. Med åtkomlighet avses å andra sidan på vilket sätt och hur väl dessa kulturella tjänster kan användas av olika personer. Regionförvaltningsverket utvärderade både kommunernas allmänna kulturella verksamhet och yrkesmässiga musei-, teater- och orkesteraktörer.

I nästan alla kommuner fanns musikverksamhet, föreställningar i scenisk konst och kulturella evenemang under 2017. De bestående yrkesmässiga kulturella aktiviteterna var koncentrerade till urbana kommuner. Tillgången till konst- och kulturinstitutioner som omfattas av statsandelen var mera omfattande än teatrar och orkestrar.

Tillgången till kulturella tjänster varierar i olika delar av landet. Särskilt i huvudstadsregionen, landskapens centrum och andra till invånarantalet stora städer är tjänsteutbudet stort. Utbudet av yrkesmässiga konstoch kulturinstitutioner, särskilt teater- och orkesteraktiviteter är koncentrerade till större städer. Den kulturella verksamhetens andel av kommunernas ekonomi är liten, bara under en procent.

– Kommunerna beaktade åtkomligheten till de kulturella tjänsterna i sitt beslutsfattande på varierande sätt. Bara i få kommuner hade man gjort åtkomlighetskartläggningar eller -planer i anknytning till dem. I nästan alla kommuner som svarade hade man skött om hinderslösheten i den byggda miljön åtminstone för vissa kulturella tjänster, berättar Minna Ruusuvirta från Cupore.

Bättre kulturella tjänster genom samarbete

– För att förbättra tillgången till kulturella tjänster är det önskvärt att kommuner och övriga aktörer främjar inbördes samarbete. Också invånarnas och olika befolkningsgruppers möjligheter att delta och påverka kommunernas kulturella verksamhet och planeringen av den borde förbättras. Dessutom är det viktigt att se till att kommunernas ekonomiska och operativa resurser är tillräckliga för att kunna ordna kulturell verksamhet som en del av basservicen, påminner Ruusuvirta.

Ytterligare information:

Cupore:

Minna Ruusuvirta, forskare, tfn 050 326 8014, Vappu Renko, forskare, tfn 050 566 036, fornamn.efternamn@cupore.fi"

Patio – information på rätt plats

Avi.fi: Utvärdering av basservicen

#basservice

#RFVutvärderar

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin