Ohita navigaatio

21.9.2018

Taikes andra stipendier och bidrag som kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats från våren till hösten. Taike har även ändrat på konstarternas indelning.

Verksamhets- och specialbidrag för sammanslutningar ansöks i oktober. Bidragen är avsedda för verksamhet eller projekt under 2019. Utöver bidrag för sammanslutningar inom barnkultur och olika konstarter utlyses bidrag för festivaler och kulturtidskrifter, residensbidrag samt bidrag för främjande av kulturens tillgänglighet och välfärdsinverkan samt av kulturell mångfald. 

Därtill fördelas i höstens ansökningsomgång ett engångsanslag på en miljon euro till utövande konst i form av treåriga verksamhetsbidrag. Bidragen kan ansökas av teatrar, cirkusar samt sammanslutningar inom danskonst och musik som producerar föreställningsverksamhet. 

Ansökningstiden för sammanslutningars bidrag går ut 31.10.2018. 

 
 
Siirry sivun alkuun