Ohita navigaatio

11.6.2019

Planerar du redan våren 2020 – kom med i Satakielikuukausi / Multilingual Month!

Kom med och fira flespråkighetsmånaden Satakielikuukausi! Satakielikuukausi hålls igen 21.2.-21.3.2020.

Flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi är en årlig festival som inleds på den Internationella modersmålsdagen 21.2 och avslutas på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism 21.3. Satakielikuukausi har firats i Finland sedan 2015 och som Multilingual Month i de nordiska länderna sedan 2017. Månaden hyllar språklig mångfald och utmanar alla att upptäcka modersmålets och språkets betydelse genom konst, möten och att göra saker tillsammans.

Flerspråkighetsmånaden omfattar händelser, projekt och nyheter som behandlar språklig mångfald, eller som görs på främmande språk i de nordiska länderna. Satakielikuukausi utmanar även att behandla flerspråkighet i utbildningsinstitutioner, arbetsplatser och hemmen.

Kom med!

Arrangera evenemang: Satakielikuukausi är en för alla öppen festival. Helheten förverkligas med de deltagande organisationernas hjälp och resurser. Arrangören ansvara själv för sin marknadsföring. Teamet bakom Satakielikuukausi samlar under hösten 2019 alla evenemang på webplatsen www.satakielikuukausi.org. Berätta om ditt evenemang på adressen: monikielinen.kirjasto@hel.fi.

För fram din organisation, ditt projekt eller flerspråkigt material: Förslag, idéer och tankar som främjar språklig mångfald kan du dela på sociala media med taggen #satakielikuukausi och på Facebook -sidan https://www.facebook.com/satakielikuukausi/. Du kan även lyfta fram handlingssätt som främjar flerspråklighet med taggen #multilingualmonth och på Facebook -sidan https://www.facebook.com/multilingualmonth/.

Flerspråkighetsmånaden koordineras år 2020 av det Flerspråkiga biblioteket, Kulturcentrum Caisa, Kultur för alla och Sektorn för fostran och utbildning.

För mera information se:

www.satakielikuukausi.org, www.multilingualmonth.org

monikielinen.kirjasto@hel.fi


 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin