Ohita navigaatio

15.6.2018

Sasha Huber: Space Race 1.6.–26.8.2018 i Åbo konstmuseums Studio

Sasha Hubers konst vill rädda framtiden från det förgångnas barlast. Den tar ställning och ber oss ta ställning. I sina spekulationer kring olika möjligheter ansluter sig Huber till andra pionjärer som verkat i dekolonialismens och afrofuturismens anda, till exempel James Baldwin, Nina Simone, Octavia Butler och Sun Ra. Huber försvarar de döda, särskilt dem som levat tysta i skuggan av slaveriet och kolonialismen. Finkänsligt öppnar hon arkiv samt granskar tidigare kolonialiserade samhällen och sin egen biografi för att reda ut vad som behövs för att de nedärvda skadorna ska läkas.

Space Race granskar rasismens historia och hur den inverkar på nutiden och framtiden genom namngivningspraxisen för rymden. Utställningen bjuder in betraktaren att ta del av konstnärens försök att tänka om och tillrättalägga synpunkter på den schweiziske 1800-talsglaciologen Louis Agassiz (1803–1873), som har blivit ihågkommen vid namngivningen såväl på Jorden som på Månen och Mars. Agassiz “vetenskap” hade rasistiska dimensioner och han ansåg att människorna enligt sitt ursprung var indelade i olika ”raser”, av vilka han klassificerade dem som hade afrikanskt ursprung nästan som icke-människor. Han var också rashygienist och motsatte sig kraftigt uppblandning av raserna. Över 80 orter och sju djurarter har fått namn efter Louis Agassiz. Under ett decennium har Hubers verk anknutit till en kritisk kampanj som startades av historikern och aktivisten Hans Fässler, Demounting Louis Agassiz, och som uppmanar till att omdöpa Agassizhorn i schweiziska Alperna. Space Race uppmuntrar oss till att fundera över vad namn egentligen innehåller och vem eller vad vi lyfter fram genom namngivningen. Representerar namngivningen av (för oss onåbara) platser i rymden ett nytt slags kolonialism?

Utställningens huvudverk Space Race (2018) är en fängslande video som med hjälp av 3D-visualisering tar betraktaren till Mars och Månen. Filmen granskar planeterna på nära håll och låter oss besöka åsar och stoftfält som fått namn efter Agassiz och skuggas av Jordens mörka historia. Den kosmiska kolonialism som namngivningen ger uttryck åt gör oss till fångar i det komplexa nät som knutits under människornas livstid och enligt människornas logik. Videons tema fortsätter i två nya skulpturala verk som återger de himmelska ”såren” efter Agassiz. På utställningen visas också ett urval av Hubers tidigare verk som belyser hennes konstnärliga resor runtom i världen och granskar performansens, det direkta agerandets och ritualernas potential när det gäller att eliminera historiska smärtpunkter.

Sasha Huber (f. 1975 i Zürich) är en internationellt verksam bildkonstnär och doktorand som bor och arbetar i Helsingfors. I sitt arbete uppvisar hon känslighet för de fina trådarna mellan historien och nutiden. Hon använder sig av foto, video, texter och häftpistol, med vilken hon skapar nitade skulpturala verk. Huber bedriver också skapande samarbete med bildkonstnären Petri Saarikko, grundaren av och chefen för Kallio Kunsthalle i Helsingfors och Kallio Kunsthalle i Wellington.

Meddelandets text: FD Temi Odumosu, School of Arts and Communication, Malmö universitet. 

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande, Centret för främjande av audiovisuell kultur, Aalto-universitetet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Konstnärsträff tors 16.8 kl. 18. Sasha Huber berättar om sitt konstnärliga arbete och utställningen Space Race på konstmuseets Studio. Evenemangen arrangeras på engelska. 

Läs mera på Åbo konstmuseums hemsidor. 

 

 
 
Siirry sivun alkuun