Ohita navigaatio

12.6.2019

Fyra personer går glada hand i hand mot kameran

Queerhistorisk månad firas åter i november 2019!

Seta och Servicen Kultur för alla bjuder in kultur- och minnesorganisationer, skolor och andra att fira Finlands andra Queerhistorisk månad hela november 2019. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiq-perspektiv och inkludera hbtiq-historien i vårt gemensamma kulturarv.

Sexuella och könsminoriteternas egen historia har alltid funnits, men den har oftast hållits dold. Den finns överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs en känslighet och en förmåga till mothårsläsning.

Queerhistorisk månad vars syfte är att synliggöra de finska sexuella och könsminoriteternas historia och kulturarv synliggörs hölls för första gången 2018 och då deltog flera centrala kultur- och minnesorganisationer i firandet, bland annat Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet, Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf och Yle Elävä arkisto/Arkivet. Under den första Queerhistorisk månad lyftes det fram och skrevs mycket om hbtig-historia och minnesorganisationer tog fram tidigare dolt material, ordnade minnestillställningar och queer guidningar.

Vi utmanar dig och din organisation med till att lyfta fram den förtegna historien till att bli allas gemensamma kulturarv!

Kom med! 

Queerhistorisk månad är ett helhetsevenemang öppet för alla. Du kan delta till exempel på följande vis. 

Arrangera evenemang eller en utställningen: Helheten förverkligas med de deltagande organisationernas hjälp och resurser. Arrangören ansvara själv för sin marknadsföring. Teamet bakom Quuerhistorisk månad samlar under hösten 2019 alla evenemang på webplatsen https://seta.fi/historiakuukausi/. Berätta om ditt evenemang via denna blankett (på finska). 

Genom att föra fram hbtiq-historian i vardagen: Bibliotek kan delta genom att arrangera till exempel bok- eller materialutställningen som relaterar till ämnet. Skolor kan delta genom att arrangera en temadag, genom att bjuda in experter för att berätta och diskutera eller genom att arrangera verkstäder och grupparbeten. 

Genom att kommunicera om queer-historia: Dela material och bilder i anslutning till hbtiq-historia på sociala medier med hashtagen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth och på Facebook –sidan https://www.facebook.com/sateenkaarihistoriakuukausi/ 

 

Mer information:

Rita Paqvalén, 040–6743528, rita.paqvalen@cultureforall.fi / www.cultureforall.fi  

Kerttu Tarjamo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi / www.seta.fi  

 

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin