Ohita navigaatio

22.10.2018

En ny rapport rekommenderar: inrätta en officiell dag för samisk litteratur i de nordiska länderna

Torsdagen 25.10. publiceras rapporten A Writing Hand Reaches Further, “Čálli giehta ollá guhkás”: Recommendations for the improvement of the Sámi literature field som ger detaljerade rekommendationer för att utveckla det samiska litteratursfältet.

Rapporten över det samiska litteraturfältet har sammanställts av litteraturforskaren och översättaren Johanna Domokos. Rapporten innehåller även språkspecifika översyner av andra forskare om den litterära situationen för varje samiskt språk. Rapporten publiceras på Hanaholmen i seminariet In Other Wor(l)ds, som behandlar flerspråkighet i de nordiska länderna och är organiserat av Servicen Kultur för alla. I seminariet hålls presentationer om de kurdiska, romerska, samiska och somaliska litterära fälten i Norden och diskussioner om praxis som stöder flerspråkighet i de nordiska samhällen.

På basis av rapporten föreslår Johanna Domokos 15 konkreta rekommendationer med vilka institutioner och litterära aktörer kan stärka den samiska litteraturens status, synlighet och vitalitet. Som en rekommendation föreslår hen att de nordiska länder som har samebefolkning inrättar en egen nationell och officiell dag för samisk litteratur, till exempel den 23:e mars, den välkända samiska konstnären och författaren Nils-Aslak Valkeapääs födelsedag.

"Utvecklandet av den samiska litteraturen stöder det samiska samhället och den samiska demokratin. Det är viktigt att stärka den samiska kulturens politik på nationell och nordisk nivå, samtidigt som man erkänner att litteratur ökar kulturell vitalitet ", skriver Domokos.

Samiska författares och sametingens röster hörs i rapporten

Rekommendationerna för förbättring av det samiska litteraturfältet är baserade på rapportens deltagares, såsom samiska författares, erfarenheter, Norges och Sveriges sametingens utvärderingar samt på de språkspecifika granskningarna i rapporten.

Rapporten uppvisar att det samiska litteraturfältet saknar egna regelbundna litterära evenemang samt ett eget exportcenter, litteraturtidskrift och samiskt litteraturarkiv som skulle stödja närvaron och utbytet av samisk litteratur även internationellt. Förekomsten av samisk litteratur i majoritetsbefolkningens och samiska barn och ungdomars läroplan bör också ökas.

"Litteraturens betydelse som en kulturell resurs bör inte underskattas"

Rapporten är en del av projektet Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field, som finansieras av det Nordiska ministerrådet. Servicen Kultur för alla leder projektet.

"Litteraturens betydelse som kulturresurs bör inte underskattas. Litteratur bygger och stärker både individens och samhällets identitet. Samisk litteratur har också en viktig roll att spela för att stödja och återuppliva de samiska språken. På det litterära området ligger den samiska litteraturen i marginell position och därför måste tillräckliga resurser reserveras för den skall blomstra”, konstaterar Rita Paqvalén, verksamhetsledare för Kultur för alla.

Rapporten över samisk litteratur diskuteras även under Helsingfors Bokmässa fredagen 26.10. kl 17.30.-18.30. i Kirjoittava käsi yltää kauas -paneldiskussionen.

Mer information

Rita Paqvalén, verksamhetsledare, Servicen Kultur för alla
rita.paqvalen@cultureforall.fi 
040 674 3528

Outi Korhonen, projektkoordinator, Servicen Kultur för alla
outi.korhonen@cultureforall.fi
044 259 9228

Helga West, projektkoordinator, Servicen Kultur för alla
helga.west@cultureforall.fi
040 594 6596

 
 
Siirry sivun alkuun