Ohita navigaatio

20.12.2019

Bekanta dig med mångfaldsagenterna!

Hösten 2019 ordnade Kultur för alla, Cupore och Globe Art Point rf en mångfaldsagentkurs för utlandsfödda professionella aktörer inom kultur- och konstfältet. Mångfaldsagentkursen har nu avslutats och den nya mångfaldsagenterna fick sina avgångsbetyg tisdagen 10.12.2019.

Mångfaldsagenterna är nu redo för nya utmaningar och att stödja kulturaktörer i deras mångfaldsarbete och vi på Kultur för alla hoppas att agenternas sakkunskap nyttjas på kulturfältet! Bekanta dig med mångfaldsagenterna på vår engelskspråkiga webbplats: Diversity Agent Course.

Kursen är en del av projektet Öppning. Att bli en aktör på konst- och kulturfältet i Finland som är Kultur för allas, Cupores och Globe Art Point rf:s gemensamma projekt. Projektet startade hösten 2017 och löper fram till december 2019. 

Syftet med projektet är att främja verksamhetsmodeller som stöder sysselsättningsmöjligheter för utlandsfödda konstnärer och professionella inom konst- och kulturfältet på det finska konst- och kulturfältet. Syftet är att bättre identifiera kompetensen hos personer som kommer utomlands ifrån och att främja likabehandling.

Läs mera om Öppning (Avaus/Opening) -projektet på Kultur för allas webbplats på finska eller på engelska.

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin