Ohita navigaatio

15.5.2019

Servicen Kultur för alla söker en producent

Servicen Kultur för alla söker en producent för en tidsbunden anställning på heltid (100%) för tiden 1.9.2019–31.12.2019.

Till producentens uppgifter hör att på konst- och kulturfältet främja kännedomen om och synligheten för kultur och historia i relation till personer med olika funktionsvariationer. Producenten arbetar som en del av Kultur för allas personal och arbetar med olika uppgifter i enlighet med organisationens interna arbetsfördelning. Till uppgifterna hör bl.a. arrangerandet av olika evenemang och seminarier samt kommunikation.

Uppgifter förutsätter relevant utbildning, kännedom om konst- och kulturfältet och om funktionshinderfältet samt en förankring på fältet. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning ses som en merit. Arbetsuppgifterna kräver goda samarbets- och kommunikationsförmågor, initiativrikedom, förmåga till strukturerat arbete samt erfarenhet av kommunikation och projekthantering. Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i finska eller svenska.

Vi är en diskrimineringsfri arbetsplats och vi eftersträvar att erbjuda lika villkor för alla. Vi uppmuntrar personer av olika kön och könsidentitet samt personer med olika minoritetsbakgrunder att söka, oavsett den sökandes etniska bakgrund, religion eller ålder. Till denna uppgift önskas speciellt personer med en funkisminoritet.

Lönen är 2600 euro/mån. En fritt formulerad ansökan och bifogad CV sändes elektroniskt senast 31.5.2019 före klockan 16 till adressen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Arbetsplatsintervjuer arrangeras vecka 24. Arbetet inleds 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är en månad.

Mer information gällande anställningen fås av specialsakkunnig Sari Salovaara 23.5 kl. 9-11 och 28.5 kl. 12-14 per telefon 040 9313958.

Arbetsutrymmena finns på Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, Helsingfors. Info om utrymmenas tillgänglighet hittas på finska via följande adress:http://www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_toimiston_saavutettavuus

Kultur för alla är en nationell service på konst och kulturfältet. Servicens uppgift är att stöda konst- och kulturaktörer i frågor gällande tillgänglighet och mångfald. Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf. Servicen är finansierad av utbildnings- och kulturministeriet.

www.kulturforalla.fi 

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin