Ohita navigaatio

11.1.2019

Makt, ansvar och jämställdhet – en enkät om hur jämställdhet och jämlikhet förverkligas inom scenkonstens alla områden

Enkäten utförs av Tinfo – Teaterinfo Finland. Vi hoppas på många svar för att få en bild av läget i Finland. Enkäten kan besvaras till den 15.1.2019. 

Frågorna kan besvaras på finska, svenska och engelska. 

Med enkäten vill vi få klarhet i följande: 

Blir var och en bemött på ett jämställt och rättvist sätt oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, modersmål, utseende, bakgrund eller någon annan personlig egenskap? 

I vilken utsträckning möts man av stereotypiska antaganden om bl.a. sexualitet? 

Fungerar jag själv, eller min arbetskamrat, min förman/chef på ett jämställt och jämlikt sätt? Hur ska man fungera i situationer där principerna om jämställdhet och jämlikhet kränks? Ingriper jag eller låtsas jag att jag inte ser och håller tyst? 

Med denna enkät vill vi klarlägga nuläget för jämställdheten och jämlikheten. För att åtgärda missförhållandena behövs det kunskap om hur jämställdhet och jämlikhet förverkligas i det vardagliga arbetet inom området för teater, opera, dans och cirkus bland medarbetare i olika uppgifter och i olika positioner. 

Jämställdhet och jämlikhet angår oss alla. Enkäten är inget självändamål. Vi kommer att publicera den, vi lyfter fram enkätens resultat i seminarier, diskussioner och artiklar. Tillsammans kommer vi att ta fram rekommendationer och förslag till åtgärder, som kan bidra till att vi tillsammans kan utveckla en mer jämställd och jämlik arbetsmiljö. Vi kommer också att följa upp åtgärdernas genomslagskraft. 

Att främja jämställdhet och jämlikhet innebär att vara (själv)kritisk, uppmärksam. Det är en fortgående process. 

Samarbetsparterna bakom denna enkät är Teaterinfo Finland (TINFO), Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Fackförbundet för teater och media i Finland (Teme), Finlands Skådespelarförbund, Finlands dramatiker och manusförfattare (Sunklo), Teatercentrum, Finlands Teatrar (STEFI), Globe Art Point samt Danceinfo Finland och Cirkusinfo Finland. 

Kom med och synliggör hur det står till på arbetsplatserna genom att svara på enkäten! 

Enkäten kan besvaras här.

Förfrågningar som gäller enkäten: 
TINFO / forsknings- och förvaltningskoordinator Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi 
TINFO / direktör Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi 

Läs mera på Tinfos webbplats.

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin