Ohita navigaatio

21.9.2018

Bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet - ansökningstid i oktober (Taike / Centret för Konstfrämjande)

Ansökningstid: 

01.10.2018 - 31.10.2018 
Ansökningstiden upphör på sista ansökningsdagen kl. 16:00.

För vem 

Centret för konstfrämjande beviljar bidrag åt sammanslutningar såsom föreningar, andelslag och företag. Bidraget är avsett endast för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Också organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser kan vara sökande. Obs! Oregistrerade sammanslutningar och firmanamn kan inte få bidrag, eftersom de inte är sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga. Bidraget är avsett för projekt genomförda av professionella aktörer inom konstarten, inte för hobbyverksamhet.

Sammanslutningar för invandrare och kulturminoriteter kan ansöka bidrag för sin kulturverksamhet, men också andra organisationer för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism kan ansöka bidrag. 

Målsättning 

Bidraget främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog. 

För vad

Bidragen kan användas till att stödja 

• verksamhet och projekt som främjar kulturell mångfald och interkulturell dialog 

• migranters och kulturminoriteters egen kulturverksamhet samt konst- och kulturprojekt 

• verksamhet och projekt som främjar antirasism 

• främjande av invandrares integration genom konst och kultur 

• värnande om kulturminoriteters identitet 

• främjande av växelverkan mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen. 

Bidragen är inte avsedda för allmän integrationsfrämjande verksamhet eller projekt (så som kurser i finska eller sysselsättningsfrämjande) eller utövande av religion. 

Se även nyheten nedan om Taikes (Centret för Konstfrämjandet) andra stipendier och bidrag som kan sökas i oktober. 

 
 
Siirry sivun alkuun