Ohita navigaatio

21.9.2018

Bibliotekets Poesiresidens -pilotprojekt, sista ansökningsdag 1.10.2018

Helsingfors stadsbibliotek söker en residenspoet för tiden 1-30.11.2018 för ett gemensamt projekt med Folkhälsan Välfärd Ab. 

Bakom projektet står Viks bibliotek i samarbete med Brummerska Hemmet i Västra Baggböle och Kristinagården i Södra Haga. Avsikten är att med hjälp av kreativt skrivande och poesi främja upplevelsen av delaktighet hos äldre. Projektet är ett pilotprojekt som förverkligas hösten 2018 med stöd av riktade medel fördelade av stadsstyrelsen i Helsingfors. I praktiken fördelar sig residenspoetens arbete mellan Viks bibliotek, Brummerska Hemmet och Kristinagården. Nedslag i andra miljöer, t.ex. andra bibliotek, är möjliga enligt överenskommelse.

Residenspoetens uppgifter: Planering av arbetet i samarbete med personal vid Viks bibliotek, Brummerska Hemmet och Kristinagården. Förverkligande av planen tillsammans med äldre samt personal vid Viks bibliotek, Brummerska Hemmet och Kristinagården: t.ex. planera och leda ordverkstäder med äldre deltagare, intervjua och observera, skriva dikter tillsammans med äldre. Mångsidig dokumentation av arbetsperioden. På projektets slutraka är det önskvärt med en öppen presentation av såväl residenspoetens arbetsmetoder som texter som skapats under projektets gång, t.ex. i form av en utställning i Viks bibliotek och på webben. Viks bibliotek, Brummerska Hemmet och Kristinagården bistår i planeringen av närmare upplägg. Parallellt med det svenska projektet förverkligas ett projekt på finska i Månsas-Åggelby-området. 

Uppdragets längd är 1 månad och tidpunkten november 2018. Arbetstiden är 36,25 h per vecka. Månadslön 2715 €. Uppdraget förutsätter att du är intresserad av att jobba med äldre, kan handleda grupper, förmår leda och organisera ditt eget arbete samt har en mångsidig infallsvinkel till poesi som konstform. Du behöver behärska svenska på modersmålsnivå. Det är till fördel om du har erfarenhet av att bemöta personer med nedsatt minnesförmåga och känner till norra och/eller västra Helsingfors. Skicka din fritt formulerade ansökan med CV till mari.heino@hel.fi. Sista ansökningsdag är 1.10.2018. Intervjuerna hålls under vecka 42.

 
 
Siirry sivun alkuun