Ohita navigaatio

25.1.2019

Specialunderstöd för experimentella och utvecklingsprojekt gällande kulturens grund och kontinuitet – ansökningstiden öppen

Ansökningstiden går ut 28.2.2019 kl 16.15.

Understödet för experimentella och utvecklingsprojekt är avsett för att stärka verksamhet i enlighet med ministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och för målen i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. 

Särskilt fokus för understödet är en mångsidig, stark samt nationellt och regionalt livskraftig kultur som ska bidra till kulturens grund och kontinuitet.

Med understödet främjas målområdet ”kulturens grund och kontinuitet” i den kulturpolitiska strategin 2025 i syfte att kulturens grund ska vara stark och livskraftig. De två andra målområden som anges i strategin - Skapande arbete och produktion samt Delaktighet och deltagande i kultur - säkerställer i sin del för att kulturen utvecklas i stark och livskraftig riktning. Målen för 2025 på de här områdena är att förutsättningarna för kreativt arbete har förbättrats och att produktions- och distributionsformerna blivit mångsidigare samt att människor deltar i olika kulturverksamheter i större skala och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat. Därmed kan verksamhet som finansieras med detta understöd riktas till vilket som helst av dessa tre kulturpolitiska strategiska målområden, om effekterna av dem bidrar till att stärka kulturens grund och kontinuitet.

Avsikten är att fatta beslut om understöden senast i början av maj 2019. Alla sökande får skriftligt besked om beslutet. 

Undervisnings- och kulturministeriet förfogar över budgetmedel om högst 1 220 000 euro som kan beviljas i understöd. 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin