Ohita navigaatio

18.9.2018

Anmäl ditt evenemang till Queerhistorisk månads program!

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland den 20.10–20.11.2018 och månaden koordineras av Seta rf och Kultur för alla.

De finska sexuella och könsminoriteternas historia och kulturarv synliggörs under månaden av flera centrala kultur- och minnesorganisationer. I Queerhistorisk månad deltar bland annat Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet, Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf och Yle Elävä arkisto/Arkivet.

”När vi talar om sexuella och könsminoriteters egen historia är det svårt att undvika ord som osynliggörande, nertystande, hemlighållande, censur och självcensur. Men sexuella och könsminoriteternas egen historia finns, den hittas mellan raderna och i marginalen, i bisatserna samt i vindskyffenas hemliga fack. Den finns överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs en känslighet och en förmåga till mothårsläsning”, konstaterar Kultur för allas verksamhetsledare Rita Paqvalén.

Setarf och Kultur för alla välkomnar såväl minnesorganisationer och konstinstitutioner, skolor och föreningar som privatpersoner med i firandet av den queerhistoriska månaden. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiq-perspektiv och inkludera hbtiq-historien i vårt gemensamma kulturarv. Under Queerhistorisk månad arrangeras bland annat ette evenemang om teatervärldens regnbågshistoria, ett historieevenemang om arbete för hbtiq-rättigheter inom riksdagen och Setas minnesevenemang för regnbågsseniorer.

Organisationer, skolor och privatpersoner kan delta i Queerhistorisk månad t.ex. genom att:

1. dela material och bilder i anslutning till hbtiq-historia på sociala medier med hashtagen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth

2. arrangera diskussioner, seminarier och utställningar i anslutning till hbtiq-historia. Informationen om dessa evenemang kan matas in på nätblanketten på Setas sidor, se nedan för instruktioner. Seta rf och Kultur för alla kommer att sprida information om dessa evenemang genom sina egna kanaler. Verktyg och idéer för queertematiska kulturevenemang hittas projekt Finland 100 – I regnbågens färgers sidor.

3. genom att erbjuda hbtiq-relaterat material till arkiv och nättjänster för insamling av minnen

Den sista veckan av den queerhistoriska månaden är vigd åt könsmångfald, transpersoner och interkönade personer. Månaden avslutas med den internationella transminnesdagen Transgender dayofRemembrance 20.11.

Anmäl ditt egna program till Queerhistorisk månad programmet! Seta samlar alla evenemang och annat program relaterat till Quuerhistorisk månad på en egen webbplats. Du kananmäladittprogram via webbplatsenwebbplatsenkommerattfinnas en kalenderdärallQueerhistoriskmånadsprogramfinns. Seta görminsttvå FB-uppdateringar av varjeevenemangoch en Instragram-uppdateringUtöverdettasynsevenemangen i Setasnyhetsbrevoch i nyheternanätsidorna.

Queerhistorisk månad är en uppföljning av Setas och Kultur för allas projekt Finland 100 – I regnbågens färger.

Mer info

Rita Paqvalén, 040–6743528, rita.paqvalen@cultureforall.fi / www.cultureforall.fi

Kerttu Tarjamo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi / www.seta.fi

 
 
Siirry sivun alkuun