Ohita navigaatio

13.3.2020

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2020 finns nu också på svenska!

Kaikukorttis logo.

I den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti.

Alla Kaikukortti-samarbetspartner ska binda sig till samma verksamhetsmodell. Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Verksamhetsmodellen har utvecklats av aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen och målgruppen i samband med verkstäder under den tid Kaikukortti-pilotprojekten pågått. Verksamhetsmodellen har bearbetats utifrån den respons som getts på Kaikukortti-försöken och -verksamheten.

Den har skapats för att främja jämlikhet inom kulturbranschen. I en del Kaikukortti-områden är också motionsaktörer med i verksamheten. Motionsaktörerna ska följa samma verksamhetsmodell.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på svenska [PDF]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på svenska [DOCX]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på engelska [PDF]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på engelska [DOCX]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på finska [PDF]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti på finska [DOCX]

 
Siirry sivun alkuun