Ohita navigaatio

13.3.2020

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek - En kunskapsöversikt

Kulturrådet har uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Kulturrådet gav därför i uppdrag till Begripsam att genomföra en kunskapsöversikt som beskriver folkbibliotekens möjlighet att uppfylla de mål som formulerats i lagar och andra styrdokument och att beskriva framgångsfaktorer och identifiera goda exempel.

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek - En kunskapsöversikt
 
Siirry sivun alkuun