Ohita navigaatio

28.2.2020

Temabild.

Diskrimineringsombudsmannens pressmeddelande: Jämlika möjligheter att njuta av kultur

Diskrimineringsombudsmannen kontaktas regelbundet angående tillgängligheten vid kulturevenemang och biljettförmedlingsföretag.

Det kan till exempel vara fråga om brister i tillgängligheten vid ett evenemang, att en toalett som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning saknas, en personlig assistent har tvingats betala för sin biljett, otillräcklig information om tillgängligheten vid ett evenemang eller att en rullstolsplats kan köpas endast genom att ringa till ett avgiftsbelagt nummer. Diskrimineringsombudsmannen uppmuntrar evenemangsarrangörer och biljettförmedlingsföretag att fundera över sina handlingssätt ur jämlikhetens synvinkel och utveckla dem i syfte att främja jämlikhet. 

Finland har förbundit sig vid FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Enligt konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt att delta i kulturlivet, rekreations- och fritidsverksamhet samt idrott. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning i tillhandahållandet av tjänster och förutsätter att de som tillhandahåller tjänster gör rimliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning.

Förra sommaren kontaktades diskrimineringsombudsmannen angående Nationaloperan och -baletten. Operans kundtjänst hade meddelat kunden att en studerande som behöver rullstolsplats inte kan få studeranderabatt på sin biljett. Efter att diskrimineringsombudsmannen hade undersökt saken visade det sig att studeranderabatten också gäller rullstolsplatser, men informationen som kunden fått i kundtjänsten var oriktig. Samtidigt visade det sig emellertid också att Operans praxis att bevilja studeranderabatt på biljetter till en föreställning samma dag inte gällde den del av salongen där rullstolsplatserna finns. Utredningen och samarbetet resulterade i att Nationaloperan ändrade sin prissättning. Numera får studerande rabatt på biljetter till en föreställning samma dag även om de behöver rullstolsplats. Med anledning av detta fall har Nationaloperan också säkerställt att de anställda som arbetar i kundtjänsten känner till att studeranderabatten även gäller rullstolsplatser.

Läs hela pressmeddelandet på diskrimineringsombudsmannens webbsidor 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin