Ohita navigaatio

11.10.2019

Magisteravhandling om verksamhetsmöjligheterna för konstnärer med funktionsnedsättningar och för döva konstnärer

Outi Salonlahti utredar i sin magisteravhandling, hurdana verksamhetsmöjligheter och konstnärstigar konstnärer med funktionsnedsättningar och döva konstnärer har. Den kvalitativa undersökningen ”Jag måste alltid vara 200 % bättre”. Verksamhetsmöjligheterna och konstnärstigar för konstnärer med funktionsnedsättningar och för döva konstnärer behandlar konstfältets jämlikhet ur funktionsvariationers och dövhetens synvinkel.

Undersökningens material utgörs av Livsberättelser av konstnärer med funktionsnedsättningar och döva konstnärer -materialet, som samlades för denna undersökning samt DuvTeaterns konstnärsarkiv. Totalt 21 konstnärer deltog i undersökningen. Materialet har indelats i områden utifrån teman, som utbildning, arbete och uppehälle samt familj. Ytterligare behandlas till exempel konstnärers barndomshobbyer, attityder och de fördomar de har mött, deras deltagande i funktionshinderpolitisk verksamhet och organisationer samt betydelsen av kön. Tre typer av utbildnings- och karriärstigar gestaltades för konstnärer: en typisk konstnärstig, en ”speciell” konstnärstig och att bli funktionsnedsatt utlöser till att bli konstnär.

Undersökningens resultat visar att många konstnärer med funktionsnedsättning och många döva konstnärer möter många utmaningar och rentav diskriminering under olika faser av deras konstnärstigar. Bland annat påverkar konstfältets tillgänglighet, ableistiska attityder och fördomar, utbildningssystem och tjänster för människor med funktionsnedsättningar deras möjligheter. I ljuset av resultaten blir konstnärer inte likabehandlade på det finska konstfält.

Magisteravhandlingen är på finska, men innehåller ett sammandrag på svenska. 

”Jag måste alltid vara 200 % bättre” (PDF)

”Jag måste alltid vara 200 % bättre” (DOCX)

Publikationens permanenta adress

Sammandrag på finskt teckenspråk på YouTube

 

Mer information:

Outi Salonlahti

outi.salonlahti(a)cultureforall.fi

+358 40 963 9908


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin