Ohita navigaatio

10.4.2018

Taike främjar kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 32 sammanslutningar beviljades bidrag. Bidragen främjar konstens tillgänglighet samt människors välbefinnande med hjälp av konst inom äldre- och ungdomsarbete samt på arbetsplatser. Bidragsbeloppen varierar mellan 2 500 och 50 000 euro.


För att stödja äldrearbete genom konst fick till exempel Esbo stad 35 000 euro för projektet Taide toipumisen tukena (Konst som stöd för rehabilitering) som förstärker användningen av konst inom tjänster för äldre. Kervo stad utvecklar samarbete mellan museiverksamheten och äldretjänsterna för 30 000 euro. Föreningen Laitoslaulajat i Tammerfors för professionella sångare att uppträda hemma hos äldre och dansarna inom Tanssimajakka-föreningen i Vasa dansar hemma hos äldre inom projektet Taiteilija kotona (En konstnär hemma).

För att stödja ungdomsarbete genom konst fick bland annat Riihimäen Nuorisoteatteri ett bidrag på 20 000 euro och PerformanceSirkusyhdistys ry 15 000 euro. Andelslaget Kulttuurivaltakunta i Åbo förbereder föreställningen Tyttöjen kirjoituksia (Flickor skriver) med hjälp av bidrag från Taike. KOKOOMO ry i Björneborg använder klossteater som stöd för vårdarbete inom ungdomspsykiatri.

Bidrag för att främja arbetstrivsel fick Teatterikone Osk som genomför ett arbetstrivselprojekt tillsammans med Jyväskylä stad. Minnesföreningen i Mellersta Finland samarbetar med seriekonstnärer inom projektet Mitä jos pätkii (Om minnet sviker). Joensuun Omaishoitajat ja Läheiset ry använder tillämpat bilduttryck för att stödja egenvårdare att orka i sitt arbete.

Projektet Taikusydän fick 50 000 euro. Det nationella Taikusydän-nätverket samlar information om forskning, finansieringsmodeller och god praxis. Avsikten är att samarbetet mellan professionella inom konst och social- och hälsosektorn ska bli en permanent del av välfärdstjänsterna.

Antalet sökande var 80. Bidragen betalas ur Veikkaus vinstmedel.

Närmare information: specialsakkunnig Ulla Lassila, ulla.lassila(a)taike.fi, 0295 330 860.

Alla som fick bidrag i Taikes websidor här.


 
 
Siirry sivun alkuun