Ohita navigaatio

23.8.2017

Kultur för alla söker en forskare för en utredning gällande det samiska litterära fältet

[suomeksi]
Kultur för alla söker en utredare för en kartläggning över den samiska litteraturens situation i Norden. Arbetet utförs som ett uppdrag under tidsperioden 1.10.2017–1.3.2018 och arbetet beräknas ta tre månader i anspråk. Syftet med utredningen är att kartlägga det samiska litterära fältet och de samiskspråkiga författarnas verksamhetsmöjligheter i Norden.

Utredningen hör till Kultur för allas projekt “Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field – employment and integration through literature in the Nordic Countries”,

vars syfte bland annat är att främja annanspråkiga författares arbetsmöjligheter i Norden.

Arbetet förutsätter kunskaper i samiska, lämplig utbildning och erfarenhet av att göra utredningar. Vid valet av utredare lägger vi speciell vikt vid sökandens sakkunskap om det samiska litterära fältet, om kulturpolitik och om samiska författares position på det nordiska litterära fältet. Utredningens språk är engelska och sökanden förväntas kunna ta del av material och texter skrivna på samiska och på nordiska språk.

Utredaren bör också vara beredd att delta i möten kring utredningen via skype och om möjligt även i Kultur för allas lokaler i Helsingfors.

Fritt formulerade ansökningar inklusive CV skickas elektroniskt före 15.9.2017 kl. 16 till adressen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Eventuella intervjuer arrangeras vecka 38 och 39 via skype eller på Kabelfabriken i Helsingfors.

För uppdraget betalas ett arvode på 7800 euro.

Mer info om uppdraget och projektet Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field ges av projektkoordinator Outi Korhonen outi.korhonen(a)cultureforall.fi, + 358 (0)40 594 6596 eller projektchef Rita Paqvalén rita.paqvalen(a)cultureforall.fi.

”Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field – employment and integration through literature in the Nordic Countries”-projektets centrala teman är stärkandet av jämlikhet, jämställdhet, demokrati och deltagande i Norden. Projektet närmar sig dessa teman via tre olika ingångar: 1) arbetsmöjligheter på det litterära fältet, 2) integration genom litteraturen och 3) interkulturell kommunikation. Projektet är ett underprojekt till prioriteringsprojektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete” som koordineras av utbildnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Mer om projektet: https://multilingualit.org/

Kultur för alla är en organisation i Helsingfors som verkar i Finland på kultur- och konstfältet. Vårt uppdrag är att stöda konst- och kulturaktörer i och erbjuda information om frågor gällande tillgänglighet och mångfald. Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor och verksamheten stöds av utbildnings- och kulturministeriet. Kultur för allas kontor finns i på Kabelfabriken i Helsingfors (Tallbergsgatan 1).
Mer info om Kultur för alla:
www.kulttuuriakaikille.fi.
Info om kontorets tillgänglighet hittas här: http://www.kulttuuriakaikille.fi/kontorets_tillganglighet.

 
 
Siirry sivun alkuun