Ohita navigaatio

14.2.2017

Kaikukortets logo

Kaikukortti i Kajanaland – avgiftsfria inträdesbiljetter för låginkomsttagare även under år 2017

Kaikukortti, som testades i Kajanaland 2016, får en fortsättning under 2017. Låginkomsttagare i Kajanaland kommer alltså även i fortsättningen att få njuta av avgiftsfri kultur. Många nya kulturobjekt har gått med i verksamheten, till exempel festivalen SuperJymys WinterOpen, dansevenemanget Kajaani Tanssii, biografen Paljakka Kino och musikevenemanget Musiikkijuhla Sommelo. Dessutom innehåller medborgarinstitutens kursutbud något för alla.

Kaikukortti delas ut runt om i Kajanaland, bland annat i rehabiliteringshem och på socialbyråer. Nya samarbetspartners för 2017 är det familjearbete som utförs i hemmen, Monikulttuurinen toimintakeskus Monika / Kainuun Nuotta ry och Kajaanin päiväkeskus ry. Kaikukortti beviljas en person vars ekonomiska situation är så svår att hen inte har råd till inträdesbiljetter eller kursplatser. För att få tillgång till kortet krävs även att personen är kund hos en social- och hälsovårdsaktör som ingår i Kaikukortti-nätverket.

Nedan kan man läsa några Kaikukortti-användares erfarenheter i Kajanaland: 

”Kaikukortti gjorde det möjligt för mig att överhuvudtaget åka till Kuhmo för att lyssna på kammarmusik. Om det inte hade erbjudits gratis konserter med kortet skulle jag inte ens ha åkt dit. - -  För mig var besöket i Kuhmo sommarens höjdpunkt. Det var manna för själen!” 

”[Kaikukortti] har varit jättetrevligt, jag är en s.k. återflyttare - -.  Länge trivdes jag inte alls då jag kände mig ensam, men Kaikukortti har erbjudit många upplevelser.” 

Päivi Ahola-Anttonen, chef för ansvarsområdet för socialservice för vuxna inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, säger att Kaikukortti är ett förträffligt sätt att genomföra den sociala rehabilitering som socialvårdlagen förutsätter. Samtidigt konstaterar Kajana stads bildningschef Mikko Saari att man i Kajanaland i och med Kaikukortti tagit betydande steg framåt i att främja en jämlikhet tillgång till kulturtjänsterna. Enligt Saari är de första resultaten från försöket i Kajanaland mycket positiva.

Kaikukortti-verksamheten i Kajanaland 2017 upprätthålls av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, kommunerna i Kajanaland samt Tjänsten Kultur för alla/För kultur på lika villkor r.f. Förutom Kajanaland har Kaikukortti även tagits i bruk i Esbo. Det riksomfattande utvecklingsarbetet med Kaikukortti koordineras av tjänsten Kultur för alla och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Målet är att stegvis sprida Kaikukortti till hela landet, dvs. till de områden där det finns ett intresse för verksamheten. 

Ytterligare information om Kaikukortti-verksamheten i Kajanaland:

Mira Haataja, projektkoordinator för Fortsättningsprojektet för Kulturpasset, Tjänsten Kultur för alla, tfn: 040 213 6339, mira.haataja@cultureforall.fi
Mikko Saari, Bildningschef, Kajana stad, bildningstjänster, tfn: 044 710 0235, mikko.saari@kajaani.fi
Saara Pikkarainen, Specialplanerare för hälsofrämjande, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, Utveckling och planering, tfn: 044 797 0419, saara.pikkarainen@kainuu.fi

http://sote.kainuu.fi/kaikukortti (på finska) och www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti_kainuu (på finska)

www.kulttuuriakaikille.fi/om_oss_fortsattningsprojekt_for_kulturpass
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti (på finska)
www.facebook.com/kaikukortti
www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kultur_for_alla/Kaikukortti

 
Siirry sivun alkuun