Ohita navigaatio

16.12.2016

Välkommen att medverka i flerspråkighetsmånaden 2017!

Arbetar din organisation med och för flerspråkighet? Eller har ni bra idéer om att hur man kan främja flerspråkighet? Vi samlar nu program och innehåll till Satakielikuukausi 2017.

Satakielikuukausi, som ordnades för första gången år 2015, är en årligt återkommande festival som hyllar modersmål, flerspråkighet och språklig mångfald. Under festivalen granskas modersmålets och språkens betydelse genom konst, möten och gemensamt skapande. Hur låter, känns och smakar språk, hur ser språk ut och vilken betydelse har språken för byggandet av en identitet och en trygghetskänsla?

Satakielikuukausi inleds den 21 februari på Internationella Modersmålsdagen och avslutas den 21 mars på Världspoesidagen, som även är Internationella dagen mot rasism.

Festivalprogrammet omfattar bl.a. diktuppläsning, författarträffar, konst- och andra verkstäder, konstinstallationer, ljudkonst, föredrag och samtal. Evenemangen för festivalen Satakielikuukausi har arrangerats huvudsakligen i Helsingfors, men evenemang ordnas även på andra håll i Finland. Aktörer från olika delar av Finland är välkomna att komma med.

Festivalen koordineras av Helsingfors kulturcentral (särskilt kulturcentret Caisa) tillsammans med Kultur for alla.

Programmen i Satakielikuukausi är producerade och finansierade av varje samarbetspartner. De kan bestå av organisationens vanliga aktiviteter, ifall de har en relevant flerspråkighetsaspekt. Genom en gemensam kommunikation kan vi bygga nya broar mellan olika aktörer på det tvärkonstnärliga kulturfältet.  År 2017 expanderar Satakielikuukausi - Multilingual Month även till de andra nordiska länderna.

Vi förväntar oss att innehållet i flerspråkighetsmånaden Satakielikuukausi innebär:

  •          bra aktiviteter med relevanta flerspråkighetsaspekter på innehåll och/eller aktivitetsspråk
  •          evenemangets synlighet också på organisationens egna nätsidor

Vi behöver veta: Aktivitetens eller evenemangets namn, plats och tid, programansvarig organisation, språk som används på aktiviteten, en bild för marknadsföring av aktiviteten och information om aktivitetens relation till flerspråkighet, länken till organisationens nätsida för eventuell uppdatering av information.

Var vänlig och skicka ditt förslag via denna länken senast 10.1.2017 (Från utanför Finland senast 25.1.2017).

Frågor:
caisa.tuotanto@hel.fi eller Outi Korhonen (outi.korhonen@cultureforall.fi)

Du hittar arkivet med förra årens evenemang på Satakielikuukausis nätsida.

Tack för att du bidrar till att utveckla våra flerspråkiga nordiska samhällen! 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin