Ohita navigaatio

29.11.2016

Nästa ansökningstid för statsunderstöd för lättläst litteratur går ut i januari 2017

Selkokeskus delar årligen ut stipendier för lättläst litteratur till författare och illustratörer samt understöd till förläggare som ger ut lättlästa böcker. Stipendierna och understöden är statsunderstöd som Undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till Selkokeskus med målet att främja publiceringen av lättläst och tillgänglig litteratur i Finland.

Författare och illustratörer av lättlästa böcker samt författare av taktila böcker kan ansöka om stipendium. Förläggare som ger ut lättlästa böcker kan ansöka om understöd. Stipendier kan med vissa begränsningar även sökas för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur. För de olika ansökningarna finns olika ansökningsblanketter och anvisningar.

Man kan ansöka om understöd en gång per år. Nästa ansökningstid är i januari 2017. Ansökningstiden går ut den 27.1.2017. Besluten meddelas inom april. Understöden betalas ut i juni.

På statsunderstöd för lättläst litteratur tillämpas statsunderstödslagen 688/2001.

Stipendier och understöd beviljas för lättläst skönlitteratur och för lättlästa faktaböcker. Understöd beviljas inte för läroböcker och andra läromedel. Understöd beviljas inte för en publikation som redan har getts ut. Ansökningsblanketter och information om vilka bilagor som ska skickas in finns skilt för de olika understöden.

De beviljade stipendierna och understöden har varierat från cirka 600 euro till 4 000 euro.

Mera information:
Selkokeskus webbsidor
Eliisa Uotila, Arbetsgruppens sekreterare, eliisa.uotila(at)kvl.fi, 09 34809 242

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin