Ohita navigaatio

30.9.2016

Taikes stipendier och bidrag för tillgänglighet, månkulturalism och kulturens välfärdsinverkan

Från och med hösten 2016 kan även sammanslutningar söka bidrag elektroniskt.

För att logga in i e-tjänsten ska din sammanslutning ha en giltig Katso-kod. Du kan få en avgiftsfri Katso-kod från Skatteförvaltningens Katso-service.
Bidragsansökan kan även lämnas på en blankett.
Anvisningar för e-tjänsten på Taikes webbsida


Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidragen stödjer handikapporganisationers och -sammanslutningars konst- och kulturverksamhet samt projekt och verksamhet som förbättrar kulturens tillgänglighet.

Ansökningstid: 30.09.2016 - 2.11.2016
Anvisningar: Bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och främjande av kulturens tillgänglighet

Bidrag för främjande av mångkulturalism och antirasistisk verksamhet

Bidraget är avsett för sammanslutningar för verksamhet och projekt som främjar mångkulturalism och antirasism i Finland.

Ansökningstid: 30.09.2016 - 2.11.2016
Anvisningar: Bidrag för främjande av mångkulturalism och antirasistisk verksamhet

Stipendier för främjande av mångkultur

Stipendier för främjande av mångkultur är avsedda för yrkeskonstnärer och arbetsgrupper för att förverkliga ett enskilt projekt. Stipendiernas avsikt är att förstärka möjligheterna till konstnärligt arbete och ett jämbördigt deltagande i Finlands konstliv för de konstnärer som har invandrarbakgrund och hör till etniska minoriteter. Stipendiernas avsikt är också att stöda konstprojekt som främjar mångkultur, interkulturella dialog och antirasism i Finland.

Ansökningstid: 30.09.2016 - 15.11.2016
Anvisningar: Stipendier för främjande av mångkultur

Specialbidrag för sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan


Specialbidrag till sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan är ämnade för att främja delaktighet, öka vardagliga kreativa funktioner och miljöer samt bidra till bättre hälsa i arbetslivet med hjälp av konst och kultur.

Ansökningstid: 30.09.2016 - 2.11.2016
Anvisningar: Specialbidrag för sammanslutningar inom området kulturens välfärdsinverkan

Statsunderstöd för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet


Understöd är avsett för utvecklingsprojekt genomförda av sammanslutningar som producerar social- och hälsovårdsservice och har rättslig handlingsförmåga så som kommuner, samkommuner, föreningar, företag, fonder och övriga aktörer.

Ansökningstid: 30.09.2016 - 2.11.2016
Anvisningar: Statsunderstöd för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin