Ohita navigaatio

7.9.2016

Suomi Finland 100 logo

Kom med i synliggörandet av vårt regnbågsskimrande kulturarv

Projektet Finland 100 – I regnbågens färger vill synliggöra queera inslag i det självständiga Finlands konst och historia. Projektet koordineras av Kultur för alla och Seta rf, och genomförs i samarbete med ett flertal nationella konst- och kulturinstitutioner bl.a. Svenska teatern och Svenska litteratursällskapet i Finland rf. I går öppnades projektets evenemangssida i samarbete med Nationalgalleriet som är en av projektets huvudsamarbetspartners.

Syftet med projektet Finland 100 – I regnbågens färger är att synliggöra sexuella och könsminoriteters historia som en del av det självständiga Finlands historia, att samla in ny kunskap om minoriteternas liv och att lyfta fram aktuella konst- och kulturproduktioner med queert perspektiv. Genom att erbjuda HBTIQ*-innehåll och perspektiv kan konst- och kulturaktörer nå nya publiker och delta i formandet av ett jämlikt Finland där allas historia och erfarenheter är lika värdefulla.

Verktyg och evenemang

Projektets evenemangssida öppnades igår 6.9. På sidorna informerar vi om konst- och kulturaktörernas evenemang som har ett HBTIQ-perspektiv och som anknyter till Finland 100-årets teman. På vår hemsida erbjuder vi konst- och kulturaktörer även redskap för hur man kan inkludera ett queert perspektiv i sitt program och beakta HBTIQ-publikers behov. Verktygen hittas här.

Vi utmanar konst- och kulturaktörer runtom i Finland att ta in HBTIQ-innehåll i sitt program för jubileumsåret. Vi tar emot förslag på program redan nu! Förslagen kan skickas via blanketten som hittas på vår hemsida.

Att närma sig Finlands konstskatter genom queera brillor

En av projektets huvudsamarbetspartners är Nationalgalleriet, som under v. 36 och 37 erbjuder en queertematisk helhet i sina tre museer – Konstmuseet Ateneums, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Under evenemangshelheten diskuteras bl.a. hur man kan närmas sig konstens skatter ur ett queert perspektiv, vad en queerguidning är och hur konstfältet kan uppmärksamma sexuella och könsminoriteter bättre. Läs mer om Nationalgalleriets evenemangshelhet på våra evenemangssidor.

I Nationalgalleriets samlingar hittas många verk som inbjuder till queera läsningar eller vars teman tangerar t.ex. könsmångfald eller samkönad kärlek. På Nationalgalleriets hemsidor kan man bekanta sig med samlingarna ur ett queert perspektiv genom en rutt. Rutten hittas på svenska, finska och engelska.

Mer info om Finland 100 – I regnbågens färger-projektet

Finland 100 – I regnbågens färger
Projektledare Rita Paqvalén rita.paqvalen(a)cultureforall.fi, tel. 040 6743528

*Homosexuella, bisexuella, transkönade, interkönade & queera

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin