Ohita navigaatio

30.6.2016

Lokalsamhällen som håller traditioner levande har en stark roll i genomförandet av konventionen för det immateriella kulturarvet

Museiverket har offentliggjort ett åtgärdsprogram för Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Konventionen genomförs med aktiv informering, evenemang, förteckning av det immateriella kulturarvet och verksamhet inom kretsarna för levande kulturarv. Eftersom konventionens anda kräver att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet ska ett nationellt aktörsnätverk av kretsar för levande kulturarv skapas i Finland.

Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet ratificerades av Finland i maj 2013. Museiverket svarar för det nationella genomförandet av konventionen. Det nu utkomna åtgärdsprogrammet för 2016–2018 kompletterar den i juni 2015 utkomna nationella åtgärdsplanen.

Fem olika kretsar för levande kulturarv


Målsättningen för mandatperioden 2016–2018 är att starta ett nationellt nätverk av aktörer med kretsar för det levande kulturarvet i centrum. Kretsar för det levande kulturarvet grundas för vart och ett av konventionens delområden för kulturarv (muntlig tradition, scenkonst, praxis inom det sociala livet, ritualer och ceremonier, naturen och världsalltet, hantverkskunnande). En handarbetskrets och naturkrets har redan grundats.

Informering och evenemang breddar medvetenheten om såväl det immateriella kulturarvet som Unescos konvention. Seminarier om det levande kulturarvet som ordnats i olika landskap har samlat en bred publik och de ordnas även i fortsättning. Dessutom ordnas tematiska seminarier. På hösten ordnas seminarier med anknytning till såväl den samiska och finlandssvenska traditionen som levande traditioner med anknytning till naturen.

Skapandet av en förteckning är ett viktigt verktyg för att göra det levande arvet synligt. I Finland har man börjat genomföra förteckningen ovanligt öppet och engagerande genom att utnyttja Wikimedia. Wikiförteckningen över det levande kulturarvet öppnades i februari 2016. I förteckningen har under våren gjorts 20 anmälningar om fenomen inom det levande arvet.

Fenomen i wikiförteckningen kan senare föreslås till den nationella förteckningen över det levande immateriella kulturarvet, som publiceras 2017. Från den kan man sedan ansöka om fenomen till Unescos internationella förteckningar. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om bägge förteckningar.

Även internationella nätverk skapas


Även utvecklandet av internationellt samarbete är ett av åtgärdsprogrammets syften och man bygger också aktivt nätverk tillsammans med de övriga konventionsländerna, särskilt i närområden. Samtidigt främjar man utvecklingen av nätverken av aktörer kring det levande kulturarvet så att de blir mer internationella.

Åtgärdsprogrammet är ett levande dokument. Man hoppas att aktörerna inom områdena för levande kulturarv ger kommentarer och idéer om hur åtgärdsprogrammet ska genomföras och kompletteras under de kommande åren.  Kommentera or ge idéer till programmet senaste den 15 augusti på Webropol.

Åtgärdsprogrammet för det immateriella kulturarvet 2016-2018  (PDF)
Följ aktuella nyheter om hur konventionen genomförs i Finland på Facebook

Mer information:

Koordinator för det immateriella kulturarvet Leena Marsio, tfn 0295 33 6017, leena.marsio(at)museovirasto.fi Ordförande för det immateriella kulturarvets expertgrupp, docent, FD Katriina Siivonen, 040 831 0016 katriina.siivonen(at)utu.fi

Wikiförteckning över det levande arvet
Immateriella kulturarvet [Museiverkets webbplats]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin