Ohita navigaatio

22.3.2016

Statsbidrag Mötesplats konst, deadline 22.4.

Finlands konst- och kulturfält befinner sig i ständig förändring. Också befolkningsstrukturen förnyas och att genom konst ta fram denna mångfald reflekterar den verklighet vi redan nu lever i. Centret för konstfrämjande (Taike) och dess expertorgan konstrådet beviljar stöd till ett eller flera projekt som gör det möjligt för konstnärer i Finland att mötas med konstnärer som precis anlänt till landet.

Taike söker aktiviteter och projekt inom konst- och kulturfältet som anknyter till berättande och olika sätt som mänsklighet tar sig uttryck i dagens Finland. Statsbidraget av engångsart kan sökas av professionella konstnärer eller utav dem bildade arbetsgrupper samt föreningar eller övriga sammanslutningar. Stödet som delas ut utgör 30 000 euro. Konstrådet beviljar det till ett eller två projekt.

Ansökningstid går ut 22.4. Mer information om Mötesplats konst på Taikes webbsidor

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin