Ohita navigaatio

15.3.2016

Job Shadow Day 27 april 2016

Dagen är till för att människor med specialbehov lättare ska hitta arbete.

Job Shadow Day förbereder jobbskuggare på arbetslivets krav och ger nya samarbetsmöjligheter till lokala aktörer och myndigheter. Dagen har fokus på styrkor istället för begränsningar. Jobbskuggarens erfarenhet är till nytta även då en sysselsättningsplan görs upp i samarbete med socialbyrån eller TE-byråns sakkunniga. Jobbskuggningsdagen är inte direkt jobbsökning.

Job Shadow Day koordineras i Finland av Vates-stiftelsen i samarbete med bl.a. läroinrättningar, arbetsverkstäder, handikapporganisationer, sysselsättningsenheter, föreningar, och arbetsgivare. Deltagandet kan ske i form av hjälp till jobbskuggarna att hitta rätt arbete att jobbskugga eller genom att erbjuda en jobbskuggningsplats.Också ditt företag eller din organisation är välkommen att delta i Job Shadow Day 2016.

Samarbetspartners betalar ingen deltagaravgift.

Job Shadow Day-broschyr på svenska (pdf)
Vem kan delta och hur? Vates.fi
Mer information om Job Shadow day: Vates.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin