Ohita navigaatio

14.3.2016

Hur tillgängliga är universitet och yrkeshögskolor?

Otus utredningen undersöker hur tillgängliga studerandena vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2015 anser att deras läroinrättningar är.

Den enkät som utgjorde materialet för undersökningen riktades till alla högskolestuderande. En särskild målgrupp var även studerande som tillhör någon specialgrupp: personer som har någon nedsättning, skada eller sjukdom som försvårar inlärning. Enkäten kartlade genom strukturerade och öppna frågor den fysiska, psykiska och sociala dimensionen av olika delområden inom tillgänglighet.

Den fysiska dimensionen avser i den här utredningen byggnader, undervisningsmaterial, undervisningsmetoder samt redskap. Den psykiska dimensionen innebär att värdesätta mångfald som en resurs för hela läroinrättningen. Den sociala dimensionen avser i sin tur den kunskap om, de färdigheter för och de attityder mot olika behov som medlemmar i gemenskapen har.

Utredningen visar att av de olika delområdena är högskolestuderandena generellt sett är mest tillfreds i fråga om tillgängligheten inom studerandeantagningen. Det delområde som tar andra plats är lokalernas tillgänglighet och tillgänglighet inom studentorganisationer. Minst nöjda var studerandena i fråga om tillgängligheten gällande praktikarrangemang. Studerandena var också missnöjda med tillgängligheten i politiken och i social växelverkan.

Rapporten är på finska, men den har sammanfattning på svenska.
Korkeakoulujen saavutettavuus - Katsaus korkeakoulujen sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen saavutettavuuteen opiskelijoiden näkökulmasta. Tiia Villa ja Sanna Kivisalmi. Otus 53/2016.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin