Ohita navigaatio

11.3.2016

Tillgänglig barnkultur - utredning

År 2015 erhöll Luckan medel från Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman för projektet Tillgänglig Kultur. Det treåriga projektets målsättning är att förbättra tillgången på svenskspråkiga kulturaktiviteter och skapa bättre förutsättningar för kulturdelaktighet för barn med funktionsnedsättning, särskilt barn med nedsatt hörsel och syn, i huvudstadsregionen och i förlängningen på andra orter i landet.

Projektets främsta målgrupp är svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättning.

Under projektets första år har utredare Sanna Huldén gjort en utredning kallad Tillgänglig Kultur - Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen.
Målsättningen med utredningen är "att erhålla nödvändig kunskap om målgruppen, dess behov, önskemål och förutsättningar vad gäller delaktighet i kulturverksamhet samt om utbudet av kultur för målgruppen och kulturaktörernas förhållningssätt, behov, önskemål och utmaningar vad gäller verksamhetens tillgänglighet för målgruppen."

Tillgänglig Kultur - Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen (PDF, Luckan.fi)

Mer information

Frågor riktas till Larrie Griffis vid Luckan, e-post: larrie.griffis at luckan.fi, tel. +358 440 197292

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin