Ohita navigaatio

25.2.2016

Under temaåret vill Centret för konstfrämjande lyfta fram barn- och ungdomskulturens ställning

I loppet av temaåret 2016 arrangeras flera evenemang runtom kring Finland samlat under temat #taideonlasten. Under temaåret samarbetar Taike med barnkulturcentra och barnombudsmannen Tuomas Kurttila är temaårets beskyddare.

”Under temaåret vill vi fästa speciell vikt på konstnärer som arbetar med barn- och ungdomskultur och främja deras ställning och uppskattning av dem. Det är det enda sättet att försäkra att barnen erbjuds på den bästa konsten”, motiverar direktör för Centret för konstfrämjande Minna Sirnö det valda temat.

”Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter förpliktar varje land som förbundit sig till konventionen att respektera och främja barnens rättigheter att delta i kultur- och konstlivet. Enligt konventionen som har ratificerats genom Finlands lag ska varje barn ha lika möjligheter att ta del av kultur och konst”, konstaterar temaårets beskyddare, barnombudsman Tuomas Kurttila.

”En värld där barnen får njuta av konstens skatter och skapa ny konst, är kreativ och hållbar. Ett barn som kommer i kontakt med konst, kommer samtidigt i kontakt med sig själv och det tidlösa – någonting omätbart i en värld där allting utsätts för mätning. Konst är syre – och man växer inte utan det”, fortsätter Kurttila om vikten av temaåret.

Flera samarbetsforum

Taike lyfter fram barn- och ungdomskulturens ställning på flera samarbetsforum: i det riksomfattande projektet Kulttuurivoltti som utvecklar planer inom kulturfostran, i Jyväskylän kesä den 13 juli, i ett finskt-ryskt kulturforum i september-oktoberskiftet i Tammerfors samt i forumet Eurocities i Uleåborg. I oktober arrangeras barnteaterdagarna i samarbete med aktörer inom fältet och Taike. Under årets lopp är liknande Taike-dagar på kommande tillsammans med olika samarbetspartner.

Barnkulturcentra

Utav Taikes samarbetspartner har barnkulturcentra redan under lång tid gjort ett gott arbete för att försäkra att barn har likvärdiga möjligheter att ta del av konst, att uppleva konst också i vardagen och få möjlighet till att samverka med professionella konstnärer.

”I barnkulturcentra ses mångfaldig kultur och konstens tillgänglighet som en central del av det som skapar jämlikhet. Barn är utmärkta och mottagliga kollegor för konstnärer”, konstaterar ordförande för centralförbundet för Finlands barnkulturcentra Päivi Setälä.

Barnens konstpris

I november på Dagen för barnens rättigheter kommer Taike att utöver det årliga statspriset i barnkultur dela ut Barnens konstpris. Pristagaren utses av årets beskyddare Tuomas Kurttila. Året kulminerar i den riksomfattande Dagen för konstfrämjande som firas den 1 december. Också då står barnkultur och konstnärer som utövar det på schemat.

Utvecklingsprogram för barn- och ungdomskultur

Under temaåret startar Taike ett femårigt Utvecklingsprogram för barn- och ungdomskultur. Programmet genomförs av länskonstnärer specialiserade i barn- och ungdomskultur; som den nyaste Mette Ylikorva som börjat i Lappland och Laura Arala som i mars inleder som riksomfattande länskonstnär. Som koordinatorer för utvecklingsprogrammet är specialsakkunniga Mikael Karikoski och Ulla Lassila.

Ytterligare information:

Minna Sirnö, minna.sirno@minedu.fi och koordinatorerna för Utvecklingsprogrammet för barnkultur Ulla Lassila, tfn 0295 330 860, ulla.lassila(a)minedu.fi och Mikael Karikoski, tfn 0295 330 880, mikael.karikoski(a)minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin