Ohita navigaatio

18.2.2016

Kultur avgiftsfritt för låginkomsttagare – Kaikukortti blir en bestående tjänst i Esbo


Kaikukortti har sedan början av år 2016 varit en permanent tjänst inom Esbo stad. Esbo var den första kommunen som prövade på Kaikukortti i fjol.

Med Kaikukortti får invånare i ekonomiskt trängd situation avgiftsfria biljetter till kulturobjekt i Esbo. I verksamheten deltar 23 kulturaktörer i Esbo från April Jazz till museerna i WeeGee samt teatrar och kulturhus i Esbo.

Kaikukortti är avsett för kunder hos social- och hälsovårdssamfund inom nätverket för Kaikukortti som upplever att deras ekonomiska situation utgör ett hinder för att konsumera kultur. Med kortet är det möjligt att skaffa avgiftsfria biljetter också till barn i familjen. Till nätverket Kaikukortti hör både stadens egna samfund inom social- och hälsovård och aktörer inom tredje sektorn: till exempel boenden, invandrartjänster och mentalvårdsorganisationer.

I Esbo har responsen från användarna av Kaikukortti varit god. Användarna upplever att kultur har en stor betydelse för det mentala välbefinnandet och humöret. Till exempel möjligheten att skaffa inträdesbiljetter till barnen i familjen har fått god respons. Chefen för vuxensocialarbetet i Esbo Tapio Nieminen säger att Kaikukortti stöder målen för social rehabilitering som socialvårdslagen förutsätter och uppmuntrar invånarna till att delta i fritidstjänster. Specialsakkunnig Helena Sarjakoski vid resultatenheten för kultur anser att Kaikukortti är ett bra sätt att förbättra tillgängligheten till kultur och likvärdigheten mellan invånarna.

I fjol var försöket med Kaikukortti en del av pilotprojektet Kulturpasset som tog slut i december. I år prövar också Kajanaland på Kaikukortti. Målet är att Kaikukortti sprids i hela Finland. Det nationella utvecklingsarbetet och försöket med Kaikukortti i Kajanaland koordineras av den riksomfattande tjänsten Kultur för alla och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, För kultur på lika villkor rf (tjänsten Kultur för alla) samt Kainuun liitto. 

Ytterligare upplysningar om verksamheten med Kaikukortti:

områdeschef för vuxensocialarbetet Tapio Nieminen, familje- och socialtjänster/vuxensocialarbetet
tfn 050 328 6764
tapio.e.nieminen(a)esbo.fi

specialsakkunnig Helena Sarjakoski, resultatenheten för kultur tfn 050 381 4033
helena.sarjakoski(a)esbo.fi

Om Kaikukortti på Esbo stads hemsidan

Ytterligare upplysningar om den riksomfattande verksamheten med Kaikukortti:

projektledare Aura Linnapuomi, tjänsten Kultur för alla, fortsättningsprojekt för Kulturpasset
tfn 040 931 0576
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi

Mer information om fortsättningsprojekt för Kulturpasset på finska

Kaikukortti på Facebook

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin