Ohita navigaatio

29.1.2016

Förlängd deadline! Föreslå program på temat: Nya teknologier, kultur och tillgänglighet

Förlängd deadline är 29.2.2016.
Forum för kultur och jämlikhet: Tillgänglighet 3.0

Vi söker förhandsworkshopar, rundabordsdiskussioner och fallexempel samt studiebesök till vårt Forum för kultur och jämlikhet! Ansök om att få vara med senast 29.2.2016. Besked om antagning ges senast 18.3.2016. Programurvalet görs av en jury vars medlemmar är sakkunniga inom tillgänglighet, kultur och teknologi. Noggrannare instruktioner skickas till de antagna. Forumets preliminära program publiceras i maj 2016.

Forumet arrangeras den 3.11.2016 i Mediacentret Lume i Helsingfors. Till forumets program hör även förhandsworkshoparna den 2.11 och studiebesöken 4.11. Temat för årets forum är nya, innovativa teknologier på konst- och kulturfältet samt deras möjligheter att främja tillgänglighet och jämlikhet. Forumet riktar sig till aktörer på konst- och kulturfältet, sakkunniga inom teknologi och tillgänglighet samt kulturkonsumenter och andra intresserade.

Beakta att vi inte betalar något arvode och att vi tyvärr inte heller kan täcka resekostnader.

Instruktioner


Forumet är tre dagar långt evenemang. Programmet är:

 • Ons 2.11.2016 Förhandsworkshopar hos olika organisationer
 • Tor 3.11.2016 Seminardag i Mediacentret Lume, rundabordsdiskussioner och fallpresentationer
 • Fre 4.11.2016 Studiebesök hos olika organisationer


Programförslag kan göras av organisationer, arbetsgrupper och privatpersoner.

Förhandsworkshopar 2.11.2016


Vi efterlyser förslag till förhandsworkshopar. Erbjud ämnen och anordna workshopar i era utrymmen 2.11. Resultaten från workshoparna presenteras i korthet på forumet 3.11.

I workshopen kan man t.ex. tillsammans lösa något problem i anslutning till kulturens tillgänglighet, lära deltagarna någon ny färdighet, utveckla någon idé eller en existerande service eller produkt, eller komma med idéer till något nytt.

Sänd oss ditt workshopsförslag senast 29.2 via webbform (Google)


Seminardag 3.11.2016

Vi söker ämnen och moderatorer till rundabordsdiskussionerna samt case-exempel som en del av forumets seminardag 3.11.

Rundabordsdiskussioner


Rundabordsdiskussionerna kommer att vara 45 min - 1,5 h långa (längden preciseras senare).

Vi önskar rundabordsdiskussioner kring exempelvis följande ämnen och teman:

 • Kultur/konst, tillgänglighet och teknologi/digitalisering
 • Hur kan ny teknologi göra konst och kultur tillgänglig för allt fler människor?
 • Hur garanterar man att all teknologi fungerar för alla?
 • Hur löser man någon utmaning i anslutning till tillgängligheten?
 • Vilka problem/utmaningar kan lösas med hjälp av teknologi, vilka går inte att lösa?
 • Vilka problem är anslutna till teknologin? Vilka står utanför när teknologin utvecklas?
 • Hur ska kulturutövare kunna välja mellan alla olika möjligheter till nyttiga och hållbara lösningar för sin verksamhet? Teknologin öppnar goda möjligheter, men hur kan den samtidigt stöda en hållbar utveckling?
 • Vilken teknologi och till vad, hur kan man strukturera djungeln av möjligheter? Vilka slags tjänster/apparater behövs och till vilken del av kulturverksamheten?
 • Hur fungerar alla olika tillämpningar och lösningar med varandra, hur gör man dem tillgängliga?
 • Vilka slags tillämpningar och tjänster finns det speciellt behov av? Kräver något av dagens utbud omedelbara åtgärder?
 • Ändrar de möjligheter teknologin erbjuder människors förhållande till konsten och till kulturtjänster? På vilket sätt?


Sänd oss ditt rundabordsdiskussionsförslag senast 29.2 via webbform (Google)

Fallpresentationer

På vilka sätt har tillgänglighet, kultur och teknologi redan sammankopplats? Hur har lösningarna förverkligats? Vad lyckades, vad gick åt skogen? Vilka slags projekt, i anslutning till tillgänglighet, teknologi, digitalisering och kultur, är på gång för tillfället eller kommer att förverkligas under den närmaste framtiden?

Fallpresentationens maximilängd är ca 10 minuter (preciseras senare). Fallpresentationerna ingår i den del av forumets program som åtminstone tolkas till finskt teckenspråk och skrivtolkas.

Sänd oss ditt fallpresentationsförslag senast 29.2 via webbform

Studiebesök 4.11.2016

Olika organisationer har även möjlighet att presentera sitt arbete i anslutning till tillgänglighet vid ett studiebesök 4.11.

Varje organisation kan bjuda in forumets deltagare till ett studiebesök där man presenterar sin verksamhet ur tillgänglighetssynvinkel. De organisationen som inbjuder till studiebesök arrangerar exempelvis 1–2 presentationstillfällen eller rundturer i sina egna utrymmen 4.11. Avsikten är att dessa arrangeras kl. 9–11 och/eller 13–15. Inga förhandsanmälningar behövs till presentationstillfällena.

Presentationens eventuella ämnen:

 • Presentationer av vad organisationen gjort för att öka tillgängligheten, vad man lyckats med, utmaningar och egna erfarenheter
 • Rundtur i av utrymmena, under vilken man berättar om utrymmenas och verksamhetens tillgänglighetslösningar


Sänd oss ditt studiebesöksförslag senast 29.2 via webbform (Google)

Arrangör

Forumet arrangeras av Kultur för alla i samarbete med Aalto-universitetet (Media Factory), Finlands filmstiftelse, Helsingin Seniorisäätiö, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.), Tanssin talo ry (Dansens Hus Helsingfors) och Vetenskapscentret Heureka.

Mera information

Outi Salonlahti
Planerare
Email: outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
tel. + 358 40 963 9908
Kultur för alla/ För kultur på lika villkor r.f.
kulttuuriakaikille.fi/forum_for_kultur_och_jamlikhet

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin