Ohita navigaatio

19.1.2016

Festivalen Satakielikuukausi hyllar språklig mångfald (21.2. – 21.3.2016)


I dag talas över hundra språk i Finland och denna språkliga mångfald syns överallt i samhället, inte minst i konsten. I festivalen Satakielikuukausi hyllas denna språkliga rikedom och de olika uttryck och fenomen som den för med sig. Satakielikuukausi-festivalen, som äger rum på olika orter i landet, inleds den 21 februari på Internationella modersmålsdagen och avslutas den 21 mars på Världspoesidagen och Internationella dagen mot rasism.

Satakielikuukausi påminner om alla människors rätt till sitt eget modersmål. Den här rätten är speciellt viktig för de författare och konstnärer för vilka språk är det konstnärliga uttrycksmedlet. Festivalens diskussioner tar upp frågan om hur den språkliga mångfalden i Finland – inklusive den historiska bestående av t.ex. romani, teckenspråk och de samiska språken – ska och kan stödas. Festivalen betonar översättningens och tolkningens viktiga roll i upprätthållandet av språklig mångfald och i överförandet av betydelser mellan människor och kulturer. Genom att ta fasta på i Norden bosatta, annanspråkiga författares arbete ställer festivalen frågan: ”Vad händer med språkets betydelser när innehåll överförs från en kulturell kontext till en annan?”

Program

Festivalen Satakielikuukausi består av bland annat utställningar, poesikvällar, författarträffar, sagostunder samt föreläsningar, infotillfällen, seminarier och samtal. Och den breder ut sig i kulturcentrum och bibliotek samt i skolor, på tidningarnas sidor, i hemmen och på arbetsplatserna. På evenemangets FB-sidor inbjuder Satakielikuukausi besökare till att dela med sig av sina tankar, evenemang och förslag på små och stora gärningar som den som lever med flerspråkighet kan göra.

Festivalen arrangeras i år för andra gången. Språkens betydelser ses och hörs genom konsten, möten och gemensamt skapande åtminstone i Helsingfors, Vanda, Esbo, Jyväskylä, Jakobstad, Korsnäs och Vasa.

Arrangörer

Satakielikuukausi-festivalen koordineras av Kulturcentret Caisa och dess huvudarrangörer är Kulturcentren Caisa, Stoa och Nordhuset samt Kultur för alla. Samarbetspartners är Esbo stadsbibliotek, Familia rf, Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland, Helsingfors kulturcentral, Helsingfors stadsbibliotek, huvustadsregionens ungdoms- och kulturväsendena, Jakobstads stadsbibliotek, Jyväskylä universitet, Läscentrum, och Österbottens förbund.

Plock ur festivalprogrammet

  • 26.–27.2. Watti Walopää ja kadonnut hehku, Kulturcentret Caisa, Helsingfors. En föreställning för barn som kombinerar clowneri, trollkonster och teater på engelska, ryska, kinesiska och estniska.
  • 21.2.– 21.3. Active library.  Presentation av hemspråksundervisningen i Jyväskylänejden där undervisningsmetodernas är målning, sång, animation och drama. I samarbete mellan Jyväskylä utbildningsverk, stadsbibliotek och universitet. Mer info om Actlib-projektet peda.net
  • 18.3. Litteratur utan gränser, Kulturkontakt Nord, Helsingfors. På seminariet diskuteras i Norden bosatta annanspråkiga författares position.
  • 19.3. HELSign – Evenemanget för teckenspråkig kultur, Stoa, Helsingfors. Evenemanget som presenterar teckenspråkiga konstformer och teckenspråkig kultur. Välkomna är alla döva och hörande, oavsett ålder.


Hela programmet satakielikuukausi.wordpress.com

Satakielikuukausi på Facebook

Mer info:

Tomi Purovaara, tf. direktör, Kulturcentret Caisa, tel. (09) 310 37501, tomi.purovaara(a)hel.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin