Ohita navigaatio

8.12.2015

Understöd: Utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna

Ansökningstiden går ut 15.1.2016.

Understödet syftar till att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet samt specialuppgifter i kommunerna och i regionerna.

I syfte att främja de här målen utlyser undervisnings- och kulturministeriet till ansökan statsunderstöd för att stödja utvecklings- och försöksbaserad verksamhet samt specialuppgifter i kommunerna och regionerna. Understöden syftar till att förbättra tillgången på och tillgängligheten av konst- och kulturtjänster i hela landet och avlägsna regionala, sociala och ekonomiska hinder som ansluter sig till människornas deltagande. Syftet är att med kulturens medel öka den regionala, ekonomiska och sociala jämlikheten i samhället. De projekt som finansieras i den här ansökningsomgången fokuserar på att i kommunerna undanröja hinder som har att göra med bostadsområdenas samhälleliga differentiering och de problem som ansluter sig till den. Detta ska ske med hjälp av kulturtjänster.

Anvisningar: Utvecklingsprojekt inom konst och kultur i kommunerna och regionerna (minedu.fi)

 
Siirry sivun alkuun