Ohita navigaatio

3.12.2015

Föreslå workshopar, rundabordsdiskussioner, fallpresentationer & studiebesök!

Forum för kultur och jämlikhet: Tillgänglighet 3.0

Vi söker förhandsworkshopar, rundabordsdiskussioner och fallexempel samt studiebesök till vårt Forum för kultur och jämlikhet! Ansök om att få vara med senast 29.1.2016. Besked om antagning ges senast 18.3.2016. Noggrannare instruktioner skickas till de antagna. Forumets preliminära program publiceras i maj 2016.

Forumet arrangeras den 3.11.2016 i Mediacentret Lume i Helsingfors. Till forumets program hör även förhandsworkshoparna den 2.11 och studiebesöken 4.11. Temat för årets forum är nya, innovativa teknologier på konst- och kulturfältet samt deras möjligheter att främja tillgänglighet och jämlikhet. Forumet riktar sig till aktörer på konst- och kulturfältet, sakkunniga inom teknologi och tillgänglighet samt kulturkonsumenter och andra intresserade.

Beakta att vi inte betalar något arvode och att vi tyvärr inte heller kan täcka resekostnader.

Instruktioner


Forumet är tre dagar långt evenemang. Programmet är:

 • Ons 2.11.2016 Förhandsworkshopar hos olika organisationer
 • Tor 3.11.2016 Kulturforum i Mediacentret Lume, rundabordsdiskussioner och fallpresentationer
 • Fre 4.11.2016 Studiebesök hos olika organisationer

Förhandsworkshopar 2.11.2016


Vi efterlyser förslag till förhandsworkshopar. Erbjud ämnen och anordna workshopar i era utrymmen 2.11. Resultaten från workshoparna presenteras i korthet på forumet 3.11.

I workshopen kan man t.ex. tillsammans lösa något problem i anslutning till kulturens tillgänglighet, lära deltagarna någon ny färdighet, utveckla någon idé eller en existerande service eller produkt, eller komma med idéer till något nytt.

Sänd oss ditt workshopsförslag senast 29.1 via webbform (Google)

Av förslaget bör framgå:

 • Workshopens namn, ledare och organisatör samt kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av workshopen: max 400 tecken.
 • Workshopens längd: Workshopen kan vara 2-8 h, du kan själv bestämma lämplig längd.
 • Språk under workshopen: Meddela i din ansökan på vilket/vilka språk workshopen anordnas, samt ev. tolkningsmöjligheter.
 • Deltagarantal: Meddela maximiantalet deltagare i workshopen.
 • Platsen där workshopen anordnas samt dess tillgänglighet: Arrangören skaffar själv utrymmen för workshopen. Vi rekommenderar att det utrymme som används är så tillgängligt som möjligt. Det är viktigt att deltagarna i förväg får uppgifter om utrymmets tillgänglighet. Berätta redan i ansökningsskedet om ingången är hindersfri och om man utan hinder kan röra sig utrymmet, om det finns tillgänglig toalett, om det finns tillgängliga parkeringsmöjligheter och om man har möjlighet att använda sig av hörselslinga vid workshopen. Närmare info: se ansökningsform.


Forumets program 3.11.2016


Vi söker ämnen och moderatorer till rundabordsdiskussionerna samt fallpresentationer som en del av forumets program 3.11.

Rundabordsdiskussioner


Rundabordsdiskussionerna kommer att vara 45 min - 1,5 h långa (längden preciseras senare).

Vi önskar rundabordsdiskussioner kring exempelvis följande ämnen och teman:

 • Kultur/konst, tillgänglighet och teknologi/digitalisering
 • Hur kan ny teknologi göra konst och kultur tillgänglig för allt fler människor?
 • Hur garanterar man att all teknologi fungerar för alla?
 • Hur löser man någon utmaning i anslutning till tillgängligheten?
 • Vilka problem/utmaningar kan lösas med hjälp av teknologi, vilka går inte att lösa?
 • Vilka problem är anslutna till teknologin? Vilka står utanför när teknologin utvecklas?
 • Hur ska kulturutövare kunna välja mellan alla olika möjligheter till nyttiga och hållbara lösningar för sin verksamhet? Teknologin öppnar goda möjligheter, men hur kan den samtidigt stöda en hållbar utveckling?
 • Vilken teknologi och till vad, hur kan man strukturera djungeln av möjligheter? Vilka slags tjänster/apparater behövs och till vilken del av kulturverksamheten?
 • Hur fungerar alla olika tillämpningar och lösningar med varandra, hur gör man dem tillgängliga?
 • Vilka slags tillämpningar och tjänster finns det speciellt behov av? Kräver något av dagens utbud omedelbara åtgärder?
 • Ändrar de möjligheter teknologin erbjuder människors förhållande till konsten och till kulturtjänster? På vilket sätt?

Sänd oss ditt rundabordsdiskussionsförslag senast 29.1 via webbform (Google)

Av dina förslag bör framgå:

 • Moderatorns namn och eventuella bakgrundssammanslutning/organisation samt kontaktuppgifter.
 • Diskussionsrubrik: ge diskussionen en lockande rubrik.
 • Beskrivning av diskussionen: ge diskussionen en noggrann, men kärnfull beskrivning. Frågeställningarna får gärna vara provocerande. Max 400 tecken.
 • Diskussionsspråk: Berätta i ansökan på vilka språk man kan delta i diskussionen (finska/svenska/engelska/finskt teckenspråk). Vi kan anordna tolkning till finskt teckenspråk till 1–2 rundabordsdiskussioner.

Fallpresentationer

På vilka sätt har tillgänglighet, kultur och teknologi redan sammankopplats? Hur har lösningarna förverkligats? Vad lyckades, vad gick åt skogen? Vilka slags projekt, i anslutning till tillgänglighet, teknologi, digitalisering och kultur, är på gång för tillfället eller kommer att förverkligas under den närmaste framtiden?

Fallpresentationens maximilängd är ca 10 minuter (preciseras senare). Fallpresentationerna ingår i den del av forumets program som åtminstone tolkas till finskt teckenspråk och skrivtolkas.

Sänd oss ditt fallpresentationsförslag senast 29.1 via webbform (Google)

Av förslaget bör framgå

 • Case-presentatörens namn och bakgrundssammanslutning/organisation samt kontaktuppgifter.
 • Presentationens rubrik.
 • Beskrivning av presentationen: max 400 tecken.
 • Språk: Berätta i ansökan på vilka språk du kan hålla din presentation (finska/svenska/engelska/finskt teckenspråk).


Studiebesök 4.11.2016


Olika organisationer har även möjlighet att presentera sitt arbete i anslutning till tillgänglighet vid ett studiebesök 4.11.

Varje organisation kan bjuda in forumets deltagare till ett studiebesök där man presenterar sin verksamhet ur tillgänglighetssynvinkel. De organisationen som inbjuder till studiebesök arrangerar exempelvis 1–2 presentationstillfällen eller rundturer i sina egna utrymmen 4.11. Avsikten är att dessa arrangeras kl. 9–11 och/eller 13–15. Inga förhandsanmälningar behövs till presentationstillfällena.

Presentationens eventuella ämnen:

 • Presentationer av vad organisationen gjort för att öka tillgängligheten, vad man lyckats med, utmaningar och egna erfarenheter
 • Rundtur i av utrymmena, under vilken man berättar om utrymmenas och verksamhetens tillgänglighetslösningar

Sänd oss ditt studiebesökförslag senast 29.1 via webbform (Google)

Av förslaget bör framgå:

 • Organisationens namn, kontaktperson, kontaktuppgifter och adress.
 • Form: Berätta i ditt förslag på vilket sätt du tänker presentera din organisations tillgänglighetsarbete. Berätta om du har möjlighet att anordna 1 eller 2 presentationer/rundturer.
 • Språk: Berätta på vilka språk tillfällena (kan) anordnas och om du har möjlighet att erbjuda tolkning.
 • Uppgifter om tillgängligheten: Det är viktigt att deltagarna i förväg får upplysningar om utrymmenas tillgänglighet. Berätta redan i din ansökan om ingången är hindersfri och om besökarna kan röra sig utrymmet utan hinder, om det finns tillgänglig toalett, om det finns tillgängliga parkeringsmöjligheter och om det finns tillgång till hörselslinga. Närmare info: se ansökningsform.Arrangör

Forumet arrangeras av Kultur för alla i samarbete med Aalto-universitetet (Media Factory), Finlands filmstiftelse, Helsingin Seniorisäätiö, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.), Tanssin talo ry (Dansens Hus Helsingfors) och Vetenskapscentret Heureka.

Mera information

Outi Salonlahti
Planerare
Email: outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
tel. + 358 40 963 9908
Kultur för alla/ För kultur på lika villkor r.f.

Servicen Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Servicen Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor r.f. www.kulturforalla.fi

 
Siirry sivun alkuun