Ohita navigaatio

30.11.2015

Minister Grahn-Laasonen delade ut statspriser för scenkonst, musik, cirkus och dans

Statspriset för musik gick i år till musikern Maarit Hurmerinta. Statspriset i scenkonst delades mellan DuvTeatern och teaterchefen Mika Myllyaho. Statsprisen i cirkuskonst gick till arbetsgruppen Mad in Finland och statspriset i danskonst till publikarbetaren Katja Kirsi.

Prisen delades ut av undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdagen i Helsingfors. Prisen är värda 13 500 euro och beviljas ur tipsmedel.

Prismotiveringar:

Statspriset i scenkonst (DuvTeatern)


DuvTeatern har genom sin verksamhet, som förenar en stark konstnärlig integritet med ett långsiktigt engagemang och ett socialt inkluderande arbetssätt skapat konstnärligt värdefull scenkonst. DuvTeatern ruckar på normerna, gör samhället mer jämställt.

DuvTeatern utför ett etiskt hållbart arbete som förenar scenkonst med pedagogisk verksamhet och publikarbete kring bland annat tillgänglighetsfrågor. Samtidigt bereder DuvTeatern ett nytt meningsfullt och inkluderande scenkonstlandskap - ett bättre samhälle helt enkelt. DuvTeatern skapar konst som korsar genregränser. Det senaste exemplet är diktantologin Den Brinnande Vargen. Dikter från DuvTeatern som är en uppföljning av ett tidigare sceniskt verk.

DuvTeatern består av teaterarbetare med och utan intellektuell funktionsnedsättning. DuvTeatern har även en rik internationell historia. Teatern har samarbetat med såväl stora institutioner som det fria scenkonstfältet, med betydelsefulla resultat både socialt och konstnärligt.

Andra prismotiveringar på finska: minedu.fi

Statsprisen

Statsprisen beviljas av sakkunnigorgan vid Centret för konstfrämjande, statens konstkommissioner, som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de senaste tre åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom respektive konstområde.

Ytterligare information

- musik: specialsakkunnig Viivi Seirala, Centret för främjande av konst, tfn 0295 330 707
- scenkonst, cirkuskonst och danskonst: specialsakkunnig Mari Karikoski, Centret för främjande av konst, tfn 0295 330 706

 
Siirry sivun alkuun