Ohita navigaatio

6.11.2015

Save the date! Seminarium: Litteratur utan gränser 18.3.2016

Norden har blivit alltmer flerspråkigt och många författare bosatta i Norden skriver på andra språk än de nordiska. Denna ökade flerspråkighet för med sig nya möjligheter, men också utmaningar för det litterära fältet. Vilken position har de annanspråkiga författarna på fältet och hur rör sig litteratur över språkliga och nationella gränser i Norden?

Syftet med seminariet Litteratur utan gränser är att granska det nordiska litterära fältet från ett mångspråkigt perspektiv och söka konkreta lösningsmodeller för de problem som de annanspråkiga författarna stöter på det nordiska litterära fältet.

Tid och plats

Seminariet arrangeras på Kulturkontakt Nord i Helsingfors 18.3.2016 kl. 9.00–18.00. Dagen fortsätter med en flerspråkig litterär soaré på Kulturcentrum Caisa kl. 19. Programmet publiceras och anmälningarna tas emot 1.12.2015.

Talare

Bekräftade talare är bland annat ovat Inger-Mari Aikio (FIN), Manal Al Sheikh (NO), Kerstin Bennett (Kulturrådet, NO), Heidi Grönstrand (projektet Litteraturens flerspråkighet i dagens Finland), Vuokko Hirvonen (Sámi allaskuvla, NO), Anisur Rahman (SWE), Jesper Söderström (Författarfond, SWE) ja Thomas Wallgren (Helsingfors stadsfullmäktige).

Språk

Seminariets språk är skandinaviska språk och engelska. Engelskan tolkas till svenska.

För vem?

Seminariet riktar sig till kulturarbetare i Finland och Norden samt till alla intresserade av litteratur.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kultur för alla, Kulturkontakt Nord, Kulturcentrum Caisa, Läscentrum, SARV (Finlands kritikerförbund) och projektet Sivuvalo.

Mer information

Rita Paqvalén
verksamhetsledare, Kultur för alla
rita.paqvalen(a)cultureforall.fi
+358 (0)40 674 3528

 
Siirry sivun alkuun