Ohita navigaatio

30.10.2015

Save the date! Forum för kultur och jämlikhet: Tillgänglighet 3.0

Forum för kultur och jämlikhet: Tillgänglighet 3.0 arrangeras den 2-4.11.2016. Forumets seminardag arrangeras den 3.11 i Mediacentret Lume i Helsingfors. Till forumets program hör även förhandsworkshoparna den 2.11 och studiebesöken 4.11.

Tema

Temat för årets forum är nya, innovativa teknologier på konst- och kulturfältet samt deras möjligheter att främja tillgänglighet och jämlikhet.

För vem?

Forumet riktar sig till aktörer på konst- och kulturfältet, sakkunniga inom teknologi och tillgänglighet samt kulturkonsumenter och andra intresserade.

Program

Delar av programmet kommer att väljas genom en öppen utlysning – mer information om detta ges i november.

Ett preliminärt program publiceras senast i maj 2016.

Språk

Forumets planerade språk är finska, svenska, engelska och finskt teckenspråk.

Arrangörer

Forum för kultur och jämlikhet: Tillgänglighet 3.0 arrangeras av Kultur för alla i samarbete med Aalto-universitetet (Media Factory), Finlands filmstiftelse, Helsingin Seniorisäätiö, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.), Tanssin talo ry (Dansens Hus Helsingfors) och Vetenskapscentret Heureka.

Forum för kultur och jämlikhet

Forum för kultur och jämlikhet arrangeras för första gången år 2016 och avsikten är att Kultur för alla ska arrangera forumet vartannat år med omväxlande teman.

Mera information

Outi Salonlahti
Planerare
Email: outi.salonlahti(a)cultureforall.fi
tel. + 358 40 963 9908
Kultur för alla/ För kultur på lika villkor r.f.

Servicen Kultur för alla

Servicen Kultur för alla vill främja kulturtjänster som tar hänsyn till olika slags besökare och aktörer. Servicen Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor r.f. www.kulturforalla.fi

 
Siirry sivun alkuun